Coachplatform NL Coach opgericht

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

Een groep Nederlandse topcoaches heeft het initiatief genomen tot de oprichting van het coachplatform NL Coach. Deze organisatie moet het verdwijnen van de Nederlandse Federatie voor Werkers in de Sport (NFWS) opvangen. Deze week zal hiertoe een stichting worden opgericht.

Joop Alberda, Henk Kraaijenhof, Jan Reker, Cor van der Geest en Toon Gerbrands gaan het voorlopige bestuur van NL Coach vormen. ,,Vanuit het voormalige NFWS worden ook initiatieven genomen, maar we vonden het niet zinvol hier nog langer op te wachten”, lichtte Alberda, voormalig technisch directeur bij sportkoepel NOCNSF toe.

Volgens Alberda is er bij de coaches een grote behoefte aan een belangenorganisatie. ,,De coaches willen ergens terecht kunnen om bijvoorbeeld een contract te kunnen toetsen, een loket voor steun. Dat bestaat op dit moment niet. We kunnen beter bruggen bouwen en er meteen overheen lopen. Als we wachten tot allerlei partijen hier een mening over hebben gegeven, zijn we straks weer zes jaar verder.”

Niveau’s

NL Coach gaat zich richten op drie werkniveaus: kennisoverdracht, belangenbehartiging en de rechtspositie van de coach. ,,We willen met de coaches het land om kennis over te dragen. Voor de rechtspositie van de coach hopen we gebruik te kunnen maken van de expertise bij NL Sporter, de vakbond voor sporters. We kijken ook naar het model van de Coaches Betaald Voetbal, daarom is de inbreng van Reker met al zijn ervaring ook zo belangrijk.”

Na de oprichting gaat NL Coach bekijken of er een vast bestuur nodig is en of er een directeur zal worden aangesteld. Alberda is in ieder geval bereid om ook straks in het bestuur een rol te gaan spelen. ,,Ook bij NOCNSF heb ik me ingezet voor de coaches, dat wil ik graag blijven doen.”

Gerelateerd
Trainersnieuws

Andries Jonker: ‘In 1:3:5:2 de meeste creativiteit op het veld’

Trainersnieuws

Marijn Beuker: Creëren en implementeren van een visie

Trainersnieuws

Thomas Ruesink: Opleiden in de Onderbouw