Wijzigingen spelregels

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

Een nieuw veldvoetbalseizoen, dus ook aan het begin van dit seizoen nieuwe spelregelwijzigingen. De belangrijkste wijzigingen voor het amateurvoetbal zijn weer even op een rijtje gezet :

1e) Instructiezone hoofdklassen veldvoetbal (mannen senioren)
Er is besloten tot invoering van een instructiezone bij wedstrijden in de hoofdklasse veldvoetbal (mannen senioren). De instructiezone kan qua omvang of plaats per veld verschillen, met inachtneming van onderstaande bepalingen

– de ruimte aan de zijkant van de instructiezone tot aan de dugout is aan weerzijden één meter;
– de ruimte tussen de instructiezone en de zijlijn is minimaal één meter;
– de ruimte tussen beide instructiezones is minimaal twee meter.

Verder geldt :
– het maximaal toegestane aantal personen binnen de instructiezone bedraagt 10 personen;
– de coach en andere officials moeten binnen de grenzen van de instructiezone blijven, behalve bij bijzonder omstandigheden zoals bijvoorbeeld het met toestemming van de scheidsrechter verzorgen van een speler door een verzorger en/of arts;
– de coach en de overige personen die zich in de instructiezone bevinden, moeten zich op een verantwoorde manier gedragen;
– slechts één persoon tegelijkertijd heeft de bevoegdheid om vanuit de instructiezone instructies te geven. Het geven van instructies moet op een beschaafde wijze plaatsvinden.

2e) Aantal wisselspelers bij niet – officiële wedstrijden
Bij niet – officiële wedstrijden, dus niet bij beker- en competitiewedstrijden, mag een groter aantal dan 6 wissels worden gebruikt, mits :
– de betrokken teams overeenstemming bereiken over het maximum aantal;
– de scheidsrechter vóór de wedstrijd op de hoogte wordt gebracht.

Wanneer de scheidsrechter niet op de hoogte wordt gebracht, of wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt vóór de wedstrijd, mogen er maximaal 6 wisselspelers worden gebruikt.

3e) Het speelveld betreden door een wisselspeler
Indien een wisselspeler het speelveld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt zijn team bestraft met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

4e) Terugkomen op een beslissing door de scheidsrechter
De scheidrechter mag alleen op een beslissing terugkomen wanneer hij inziet dat de beslissing onjuist was, of naar zijn oordeel, op advies van een assistent – scheidsrechter, vooropgesteld dat hij het spel nog niet heeft hervat of de wedstrijd heeft beëindigd.

5e) De rol van armen bij buitenspel
Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien enig deel van het hoofd, lichaam of voeten dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan zowel de bal als de voorlaatste tegenstander. Armen zijn in deze definitie niet inbegrepen.

Motivering : als het hoofd, lichaam of voeten dichter bij de doellijn van de tegenpartij zijn, dan is er een mogelijk voordeel. Er wordt geen voordeel behaald als alleen de armen vóór de tegenstander zijn.

6e) De betekenis van “actief bij het spel betrokken zijn” in geval van strafbaar buitenspel
Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij, op het moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een medespeler, naar het oordeel van de scheidsrechter, actief bij het spel betrokken is door :

– in te grijpen in het spel : het spelen of aanraken van de bal die is toegespeeld of aangeraakt door een medespeler;
– een tegenstander in diens spel te beïnvloeden : het voorkomen dat een tegenstander de bal speelt of in staat is te spelen, door duidelijk het gezichtsveld of de bewegingen van de tegenstander te blokkeren, of het maken van een gebaar of beweging die, naar het oordeel van de scheidsrechter, een tegenstander misleidt of afleidt;
– voordeel te trekken uit de buitenspelpositie : het spelen van de bal die naar hem toekomt van de doelpaal of doellat terwijl hij zich in buitenspelpositie bevindt of het spelen van de bal die naar hem terugkomt van een tegenstander terwijl hij zich in buitenspel bevindt.

7e) Vanaf / tot welk moment mag de scheidsrechter een gele of rode kaart tonen
De scheidsrechter heeft de bevoegdheid om gele of rode kaarten te tonen vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt tot het moment dat hij het speelveld verlaat na het laatste fluitsignaal.

8e) De veiligheid van een speler die in gevaar komt
Een tackle, die de veiligheid van een tegenstander in gevaar brengt, moet worden bestraft als ernstig gemeen spel.

Motivering : niet alleen op een tackle van achteren, maar ook van de zijkant of van voren, waardoor de tegenstander geblesseerd raakt of geblesseerd zou kunnen worden, staat slechts één maatregel : het tonen van de rode kaart. Een ieder kent denk ik wel het sprekend voorbeeld met blijvend letsel (en zelfs een strafrechtelijke procedure) uit het betaald voetbal van het vorig seizoen.

9e) De nemer van een strafschop begaat een overtreding, nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor het nemen van de strafschop
Als de nemer van een strafschop een overtreding begaat en de bal niet in het doel gaat, onderbreekt de scheidsrechter het spel en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.

11e) De inworp
Alle tegenstanders moeten ten minste 2 meter afstand houden van de plaats waar de inworp wordt genomen.

Motivering : steeds vaker zien we dat een tegenstander direct voor de inwerper gaat staan bij een inworp. De inwerper wordt dus gehinderd. De kans op een confrontatie tussen beide spelers is aanwezig. Vandaar deze nieuwe spelregel.

Deze spelregelwijzigingen zijn van kracht met ingang van 1 juli 2005. (Bron: KNVB)