Invoering topklasse weer dichterbij

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

De invoering van een topklasse lijkt erg dichtbij. Alleen wat randvoorwaarden, zoals de promotie/degradatieregeling – zowel naar boven als naar onderen – moeten nog worden ingevuld.
Door de KNVB werd maandag in Zeist openheid van zaken gegeven. Daar gaf Pieter Nieuwenhuis van het projectbureau Hypercube – het bureau dat ook de bedenker is van het play-offsysteem dat dit seizoen in de ere-divisie gespeeld zal worden – een presentatie over hoe een en ander er binnenkort uit zal (kunnen) gaan zien.

In plaats dat de KNVB een dergelijke competitieopzet oplegt heeft volgens Nieuwenhuis iedereen, van betaald voetbalorganisaties tot de amateurclubs, vooraf zijn mening kunnen geven.

Daarbij is het frappant dat Nieuwenhuis beweert dat het grootste deel van de amateurs zich schaart achter de plannen voor een topklasse mits er geen verplichte promotie naar het betaalde voetbal plaats vindt, terwijl uit reacties in de media blijkt dat het overgrote deel van met name de zaterdagclubs tegen een topklasse is. Vorig seizoen nog werd het voorlaatste plan voor doorstroming naar het betaalde voetbal door de amateurclubs in de kiem gesmoord. Dit keer echter is directeur sectie betaald voetbal Henk Kesler zelf de grote initiator, al dan niet onder druk van de UEFA. Nieuwenhuis dankt volgens eigen zeggen de opvallende opiniewijziging bij de amateurs aan de vele gesprekken dat zijn bureau met de bestuurders van de clubs heeft gevoerd.

Deze gesprekken hebben tot een aantal uitgangspunten geleid, zoals het behoud van het lokale/regionale karakter van het amateurvoetbal, geen promotieplicht naar de Gouden Gids Divisie maar een promotierecht, de zaterdag als speeldag met een aanvangstijdstip van half vier of vier uur en geen lange reistijden.

Om hieraan te kunnen voldoen zullen er tenminste twee, maar wellicht ook drie topklassen met elk zestien clubs gevormd moeten worden, regionaal ingedeeld met zowel zaterdag- als zondagclubs. De kampioen mag promoveren en als die niet wil mag de eerstvolgende in de eindrangschikking, of de nummer drie, of vier. “En daar wordt de streep getrokken, nummer vijf komt niet meer voor promotie in aanmerking. Dat is geen probleem,” zegt Nieuwenhuis optimistisch, “want van die vier clubs is er zeker een die wil promoveren.”

Vanuit de Gouden Gids Divisie geldt wel een degradatieplicht. Het mag duidelijk zijn dat als er drie topklassen zijn er ook drie ploegen uit de Gouden Gids Divisie moeten degraderen. De eerste-divisieclubs willen dan ook maar één topklasse, om de degradatiekans zo klein mogelijk te houden.

Hoe de degradatie vanuit de (gemengde) topklasse naar de (gescheiden) hoofdklassen zal gaan verlopen is nog totaal niet duidelijk. Zo zouden bijvoorbeeld alle degradatieplaatsen in de topklasse door zondagclubs kunnen worden bezet waardoor er in de zondaghoofdklasse een overschot aan clubs zou kunnen ontstaan en in de zaterdaghoofdklasse een tekort. Volgens Nieuwenhuis zouden zondagclubs er dan voor kunnen kiezen om naar de zaterdag over te stappen. “Andersom is een groter probleem,” realiseert Nieuwenhuis zich ook.

Nog dit seizoen wil de KNVB tot besluitvorming komen in de Algemene Vergadering. Hierbij zullen de afgevaardigden stemmen zoals de achterban hen heeft opgedragen. Alle clubs – van hoofdklasse tot de 7e klasse – hebben hierin uiteindelijk een even grote stem.

Volgens Nieuwenhuis is het 50 tot 70% zeker dat er ‘iets’ gaat veranderen in de huidige competitieopzet. Dat iets is het invoeren van de topklasse, al dan niet met promotie naar de Gouden Gids Divisie. Als aan het einde van dit seizoen de kogel door de kerk is, volgt in de seizoenen 2006-2007 en/of 2007-2008 een kwalificatie voor de topklasse, waarna in het seizoen 2008-2009 de eerste topklassecompetitie gespeeld zal gaan worden. (Bron: voetbalopzaterdag.com)