13 Aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

Besturen en werken in commissies is een zaak van kennis, kunde en creativiteit. Bestuurders en commissieleden moeten kennis van zaken hebben om hun functie goed uit te kunnen oefenen. Planning en beleid maken in een vereniging, vraagt om bepaalde vaardigheden zoals effectief vergaderen, besluiten nemen, presenteren en onderhandelen.

Achtergrondinformatie
Elke sportvereniging heeft een bestuur. Zo niet dan is er eigenlijk geen sprake van een vereniging. Bij bijvoorbeeld een zaalvoetbalvereniging is er soms een klein bestuur, meestal niet meer dan een leider/coach. Een echte vereniging heeft meestal wel een bestuur, ook omdat dit volgens de statuten wordt verlangd. Hoe de vereniging zich verder inricht moet men zelf weten. Vaak worden een aantal commissies ingesteld. Hoe die commissies heten en welke taken die hebben, kan sterk variëren met de omvang van de vereniging, met de tak van sport, etc.

Aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

De Algemene Vergadering van NOC*NSF heeft in mei 2005 dertien aanbevelingen voor goed sportbestuur aangenomen. De aanbevelingen zijn gericht op landelijke sportorganisaties, maar ook sportverenigingen kunnen er hun voordeel mee doen. De aanbevelingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
Eenheid van beleid, organisatie en structuur
Besturingsmodel, benoeming bestuur, zittingstermijn, rooster van aftreden
Integriteit en functioneren bestuur
Directie
Algemene Leden Vergadering
Statuten en diverse reglementen
Financiën, vermogensbeheer, accountant
De aanbevelingen zijn met uitgebreide toelichtingen en best-practices uitgegeven in het rapport van de Commissie Goed Sportbestuur. Er is ook een folder met alleen de dertien aanbevelingen op een rij. Beide kunt u hieronder downloaden.

Rapport
Folder

(Bron: sport.nl)