Jeugdopleiding GBA krijgt gouden label

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

Net als drie jaar geleden werd de jeugdopleiding van Germinal Beerschot door de Dexia Foot Pass Audit met een gouden label gehonoreerd. Eens te meer een prestigieuze onderscheiding dus voor Directeur Opleidingen Henk Mariman en zijn team van trainers, begeleiders en medewerkers. Want de doorlichting van Dexia Foot is streng maar rechtvaardig en geldt in België dan ook als dé waardemeter op het gebied van voetbal-jeugdopleiding.

“Uiteraard zijn we opgetogen en fier met dit gouden label, dat ook aan Club Brugge, Anderlecht en Racing Genk werd uitgereikt. Het feit dat we als ‘kleinere’ club op hetzelfde niveau  van die toppers worden geplaatst, betekent dat we goed bezig zijn”, glundert Henk Mariman. “Terzelfdertijd wil ik iedereen – en dat zijn toch ruim honderd mensen – in de bloemetjes zetten die zich bij Germinal Beerschot over de jeugd ontfermt, zowel op het complex Rozemaai als op de Wilrijkse Pleinen. Want deze trofee is vooral hùn verdienste!”

Het succesverhaal van de Kielse jeugdopleiding liep niet altijd over rozen. Henk Mariman doet het verhaal van de voorbije zesendertig maanden…

“Drie jaar geleden, na de overname van Jos Verhaegen en Co, hadden we qua budget een financieel dipje. Vooral omdat de geldstroom die vanuit Amsterdam – Ajax dus – binnenkwam, grotendeels wegviel. Die verminderde financiële mogelijkheden hebben we echter gecounterd door nog intensiever te gaan werken. Al wil ik ook de inbreng van het TopSport-Fonds van de Stad Antwerpen even vermelden. Via hun financiële injectie hebben we heel wat kunnen opvangen. Onze dank daarvoor.”

Het tussentijdse rapport van Dexia Foot Pass – én de gouden medaille – onderstreept de positieve Kielse evolutie: de omkadering is professioneler geworden, de voetbalvisie wordt nog duidelijker doorgedrukt.

“Vanuit bestuurlijk vlak hebben we een grote interne evaluatie gehouden, en een stappenplan uitgedokterd waardoor we het niveau nog konden verbeteren. Twee factoren zijn hierbij superbelangrijk. Ten eerste zijn we bezig met het verder optimaliseren van ons scoutingsapparaat. En verder werken we ook onze studiebegeleiding verder uit, om via individuele ondersteuning tot een duidelijke structuur te komen.”
“Bij de uitwerking van onze voetbaltechnische en -tactische ideeën richten we ons vooral op het individu. Het traject van de jeugdspeler ligt bij Germinal Beerschot vooral op individueel vlak. Wij willen eerst de voetballers beter maken. Pas daarna denken we aan het teambelang en de resultaten”, aldus nog Henk Mariman.
“Op het vlak van know-how en voetbalvisie durf ik stellen dat we vrij ver staan. Misschien wel het verste in België. Maar we werken nog verder, en willen graag die voorbeeldfunctie op het vlak van voetbal-jeugdopleiding blijven behouden. Met dezelfde ‘gouden groep’ Kielse medewerkers!”