KNVB SMC krijgt kwaliteitscertificaat

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

Het Sportmedisch Centrum (SMC) van de KNVB in Zeist heeft in september het kwaliteitscertificaat voor de sportgeneeskunde ontvangen. De vakbekwaamheid van het KNVB Sportmedisch Centrum is daarmee officieel erkend. Sporten is gezond, maar ondeskundige begeleiding kan een averechts effect hebben. Voor een sporter is het dus belangrijk te weten dat hij samenwerkt met een deskundige sportbehandelaar. Nu het KNVB SMC het zogeheten SCAS-certificaat heeft, weet de klant dat de begeleiders daar vakbekwaam zijn en voldoen aan de nieuwste kwaliteitseisen van de sportgezondheidszorg.

SCAS staat voor Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg. Deze stichting is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid vast te stellen van instellingen en personen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures.

Gespecialiseerde sportartsen
Gespecialiseerde sportartsen stellen diagnoses, behandelen blessures en geven adviezen in de sportconsults. Tevens verrichten de sportartsen diverse sportkeuringen. Bij het KNVB SMC is iedereen welkom, ongeacht sport, sportniveau of leeftijd.

Steeds meer sportbeoefenaars weten de Sportmedische Instellingen te vinden voor bijvoorbeeld sportkeuringen, sportmedisch advies of blessurebehandelingen. Dit blijkt uit de cijfers, waarin een forse toename – 14% – van de aantal behandelingen door Sportmedische Instellingen geconstateerd wordt. 

Fysiotherapie en manuele therapie
Naast de afdeling Sportgeneeskunde beschikt het KNVB SMC ook over een afdeling (sport-) fysiotherapie en manuele therapie. Bij deze afdeling worden de sporters op een verantwoorde manier teruggebracht op het oude sportniveau. De mogelijkheid om te overleggen met sportartsen en overige specialisten in de direct omgeving, leidt tot een optimale behandeling en begeleiding van de revaliderende sporter.

Door regionale samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen, waaronder het UMC Utrecht in de stichting Universitair Centrum Sportgeneeskunde en het Diakonessenhuis Utrecht wordt de geblesseerde sporter optimaal begeleid. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om complexe sportblessures te bespreken met diverse specialisten binnen deze ziekenhuizen. Sporters die geopereerd moeten worden profiteren optimaal van deze samenwerking. (Bron: knvb.nl)