11e landelijke coachdag op 31 januari 2007

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

Op het KNVB Sport- en conferentiecentrum in Zeist wordt op 31 januari de 11e landelijke coachdag georganiseerd. Deze dag staat dit keer in het teken van de toekomst van het jeugdvoetbal en wat daarbij van de jeugdcoach mag worden verwacht.
 
De afgelopen tien jaar is sprake van veel veranderingen in sport en in maatschappij. Dit is zeker ook in het jeugdvoetbal te zien: het spel is sneller geworden, het aantal voetbalacties per wedstrijd is toegenomen, er zijn betere competities gekomen. Dit betekent dat de eisen die worden gesteld aan de jeugdvoetballer van nu hoger zijn dan pakweg tien jaar geleden.
 
Daarnaast zijn de jongeren van 2007 anders dan die van de 20e eeuw. Internet en andere communicatiemiddelen maken dat zij tegenwoordig anders communiceren en beïnvloed worden dan vroeger. In het onderwijs wordt steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid van leerlingen en het vermogen om te gaan met moderne hulpmiddelen. Op het voetbalveld vergt dit tegenwoordig ook van de jeugdcoach een andere aanpak.
 
Bij de moderne aanpak van coaches kan worden gedacht aan:
• Het betrekken van spelers bij het maken van keuzes
• Het opstellen van ontwikkelingsplannen (POP’s)
• Het adviseren van spelers, ouders en andere betrokken (scouts, hoofd opleidingen, school, zaakwaarnemers)
• Het gebruiken van moderne hulpmiddelen, zoals analysesystemen.
 
Voor de landelijke coachdag worden de coaches uitgenodigd van de teams die uitkomen in de ere-, eerste en tweede divisies van het juniorenvoetbal, hoofden opleidingen van de betreffende clubs en coaches van selectieteams in het meisjesvoetbal. Het programma bestaat na een inleiding uit een zevental workshops, waarvan er twee kunnen worden bijgewoond door de deelnemers. Ook wordt een wedstrijd gespeeld.

Binnenkort worden de betreffende coaches en clubs uitgenodigd met het volledige programma en kan er worden ingeschreven. (Bron: knvb.nl)