Eind vorig jaar is tijdens één van de reguliere vergaderingen met de Hoofden Opleiding van BVO’s uitgebreid gesproken over de rechten en plichten die stagespelers van amateurverenigingen hebben indien zij voor stageactiviteiten uitgenodigd worden door één of meer BVO’s.
Vaak heeft de amateurvereniging waar de uitgenodigde speler lid van is een convenant ondertekend waarin ondermeer beschreven staat wat de rechten en plichten van de amateurvereniging en het uitgenodigde lid zijn.

Convenanten
Er is op dit moment maar één convenant dat is goedgekeurd door de KNVB en dat is het convenant dat FC Twente / Heracles met amateurverenigingen heeft afgesloten. Het is belangrijk te weten dat de KNVB nooit een convenant zal goedkeuren waarin de rechten van spelers niet gewaarborgd zijn.

Eén van de belangrijke rechten voor spelers betreft het mogen deelnemen aan stageactiviteiten bij een BVO mits de vereniging waar de speler lid is toestemming heeft gegeven.

Voor stichtingen geldt dan ook nog eens de leeftijdsgrens van 10 jaar (voor 1 januari) zoals geregeld in de reglementen van de KNVB. Indien een speler zonder toestemming van zijn vereniging deel neemt aan een stageactiviteit, dan zijn zowel de betreffende speler als de organiserende BVO in overtreding.

Meer stages altijd mogelijk
Hoofden Opleiding, trainers of scouts van een BVO die amateurspelers – op welke manier dan ook – duidelijk maken dat ze geen stage mogen lopen bij een andere BVO gedurende de periode dat ze bij hun BVO stage lopen hebben dus geen recht van spreken. Een speler mag tegelijkertijd bij meerdere BVO’s aan stageactiviteiten deelnemen.

Ouders dienen goed en volledig te worden voorgelicht, zodat ze beseffen wat hun rechten in dezen zijn. Te vaak denken ouders nu nog dat hun kind alleen stage mag lopen bij de BVO waarmee de amateurclub een convenant heeft afgesloten. De amateurvereniging dient op haar beurt, bij het geven van toestemming om aan stageactiviteiten deel te nemen, geen onderscheid te maken tussen BVO’s waar wel- en BVO’s waar geen convenant mee is afgesloten.

Rechten en plichten
Verder is in een – niet goedgekeurd convenant – vaak een passage opgenomen waarin vermeld staat dat de amateurclub de spelers waarvoor een andere BVO belangstelling heeft, direct dient door te geven aan de BVO waarmee het convenant is afgesloten. Het behoeft geen betoog dat de KNVB bovenstaande passages in een convenant nooit zal goedkeuren.

De KNVB heeft in december alle amateurverenigingen en BVO’s actie ondernomen om duidelijk te maken wat de status van de convenanten is en wat de rechten en plichten van uitgenodigde spelers zijn. (Bron: knvb.nl)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.