NAC en RBC praten over voetbalopleiding

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

NAC Breda en RBC Roosendaal gaan een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de oprichting van een gezamenlijke regionale jeugdvoetbalopleiding. De afgelopen weken hebben de directies van NAC en RBC een eerste verkenning uitgevoerd. Op advies van beide besturen zal er de komende weken een verdere verdieping en nadere uitwerking plaatsvinden. Half januari 2008 wordt duidelijkheid verwacht over de eventuele oprichting van een gezamenlijke voetbalopleiding.

Gezien de ligging van Breda en Roosendaal tegen de grens van België, bestaat er een interessante mogelijkheid om ook een Belgische betaald voetbal club in de voetbalopleiding te laten participeren. Die derde partij kan de aantrekking- en financiële slagkracht verder vergroten.

Met een eventuele opzet van een regionale opleiding geven beide clubs gehoor aan de wens van de KNVB om in Nederland gecentraliseerd op te leiden. Naast de doelstelling om zodoende kwalitatief betere voetballers op te leiden is ook het vergroten van de maatschappelijke rol van de voetbalopleiding een voornaam doel. (Bron: voetbalcourant.nl)