Jeugdvoetballers over hun ouders

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

Voetbalvaders moeten meer doen dan alleen bij hun zoontjes langs de lijn staan of ze af en toe naar een uitwedstrijd rijden. Eenderde van de voetballertjes wil dat hun papa vaker optreedt als trainer, coach, scheidsrechter of chauffeur. Dat blijkt uit onderzoek van Biotex onder 270 jongetjes in de leeftijd van 6 tot 12 jaar en hun moeders.

Het amateurvoetbal schreeuwt al jaren om vrijwilligers die zich actief inzetten voor de club. Om vaders een handje te helpen actiever te worden op het voetbalveld, lanceert Biotex de website www.voetbalvader.nl. Op deze website kunnen vaders testen welke rol hen het beste past op het voetbalveld. Ook krijgen ze hier informatie en tips om deze rol op een snelle en toegankelijke manier goed uit te kunnen voeren. Jongetjes zien hun vader het liefst actief in de rol van coach (39%), gevolgd door trainer (37%). Bijna een kwart van de voetballertjes zou willen dat papa vaker meeging naar uitwedstrijden (22%) en 14% zou willen dat hun vader optreedt als scheidsrechter.

Vrijwilligers
Wanneer de moeders wordt gevraagd waar volgens hen de meeste behoefte aan is binnen de voetbalclubs, wijst de helft naar vrijwilligers. Opvallend is dat moeders 5 keer vaker antwoorden dat er meer behoefte is aan vrijwilligers dan aan geld. Slechts 10% van de moeders denkt dat geld het hardste nodig is. Aan opgeleide trainers en coaches is volgens 31% van de moeders het meeste behoefte.

Driekwart van de vaders van de ondervraagde voetballertjes helpt bij het voetbalteam. Deze hulp komt echter voornamelijk neer op het af en toe rijden naar een uitwedstrijd (84%) en het kijken bij thuiswedstrijden (82%). Gebrek aan tijd is volgens de meeste voetbalmoeders de belangrijkste reden voor de vaders om niet écht actief te zijn bij het voetbalteam van hun zoon (31%). Ook het feit dat vader het niet kan, omdat hij bijvoorbeeld nooit een scheidsrechterscursus heeft gevolgd, speelt een grote rol (18%).

Schreeuwende vaders en moeders
De aanwezigheid van een schreeuwende papa langs de lijn wordt door veel jongetjes niet als positief ervaren. 65% van de voetballertjes ergert zich wel eens aan zijn vader op het voetbalveld. Meest genoemde ergernis is dat hij altijd zo hard roept (21%). Ook vinden veel jonge voetballers het niet leuk dat hij vaak boos wordt langs de kant van het veld (9%). Maar de spelertjes waarderen het wel als hun vader naar hun wedstrijden komt: 15% van de ondervraagde kinderen ergert zich eraan dat vader (bijna) nooit komt kijken bij wedstrijden.

Wasvaders
Ook op het gebied van de was zouden de vaders zich meer mogen inspannen. Slechts 1% van de mannen ontfermt zich over de voetbalwas. Moeders storten zich het vaakst op de met gras en modder besmeurde kleding; 56% van de moeders doet dit elke week, 32% doet dit bij toerbeurt en de rest laat de was door anderen doen, bijvoorbeeld op de voetbalclub. Moeders hebben waarschijnlijk een hele klus aan de voetbalwas, want 98% van de ondervraagde voetballertjes zegt het niet vervelend te vinden om vies te worden op het veld.

Gerelateerd
Trainersnieuws

Andries Jonker: ‘In 1:3:5:2 de meeste creativiteit op het veld’

Trainersnieuws

Marijn Beuker: Creëren en implementeren van een visie

Trainersnieuws

Thomas Ruesink: Opleiden in de Onderbouw