Johan Cruijff terug bij Ajax

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

De Ledenraad van Ajax heeft dinsdagavond gekozen voor een nieuw bestuursmodel. Dat houdt ook in dat het huidige bestuur zal aftreden. Johan Cruijff gaat het voetbaltechnische beleid van de Amsterdammers uittekenen. Tijdens de vergadering werden de hoofdlijnen van het rapport van de commissie Coronel besproken. Er werd gekozen voor een nieuw bestuursmodel. “Deze structuur zal de komende maanden worden uitgewerkt en ingevuld”, luidt de melding op de officiële website van Ajax.

“Het huidige Bestuur, bestaande uit voorzitter John Jaakke, bestuurslid technische zaken Hennie Henrichs en bestuurslid financiële zaken Joop Saan, is van mening dat bij een nieuwe structuur ook een nieuwe personele invulling hoort. Het bestuur heeft daarom aangegeven dat zij terug zal treden zodra de nieuwe structuur vormgegeven is met inbegrip van de personele invulling.”

Tegen het einde van het seizoen hoopt Ajax een nieuw bestuur te hebben. Erelid Johan Cruijff is door de Ledenvergadering gevraagd om het voetbaltechnisch beleid van de Amsterdammers te bepalen. Cruijff heeft aangegeven daartoe bereid te zijn.

De Leden deden de volgende aanbevelingen en die werden ook overgenomen door het bestuur:

– De Directie van AFC Ajax NV is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan.
– Deze Directie staat onder leiding van een algemeen directeur die tevens het boegbeeld van de club wordt.
– De Raad van Commissarissen opereert op afstand en vervult een controlerende en adviserende functie.
– De Ledenraad vervult uitsluitend nog de rol van aandeelhouder en blijft binnen de vereniging bevoegd tot aanstellen en ontslag van de bestuurders van de vereniging. (Bron: voetbalprimeur.nl)

Gerelateerd
Trainersnieuws

Andries Jonker: ‘In 1:3:5:2 de meeste creativiteit op het veld’

Trainersnieuws

Marijn Beuker: Creëren en implementeren van een visie

Trainersnieuws

Thomas Ruesink: Opleiden in de Onderbouw