Trainerslicenties CBV seizoen 2008-2009

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

De komende weken ontvangen alle Trainer/coaches die in het bezit zijn van een geldige trainerslicentie, alsmede verenigingen, schriftelijke informatie over de wijzigingen met betrekking tot trainerslicenties met ingang van 1 juli 2008. Voor de navolgende klassen kunnen alleen Trainer/coaches werkzaam zijn, die voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 17 van het Algemeen Reglement van de KNVB. Dit betekent dat de betreffende Trainer/coaches een bevoegdheid dienen te bezitten overeenkomstig de eisen zoals gesteld in artikel 17 van het Algemeen Reglement en een hieraan gekoppelde, geldige trainerslicentie.

Voor het Betaald Voetbal gelden:

Eredivisie en Eerste divisie
Eredivisie en Eerste divisie Beloften
Eredivisie en Eerste divisie A-junioren
Voor het amateurvoetbal zijn dit de volgende klassen:

Standaardteams mannen zaterdag en zondag
Eredivisie en hoofdklasse vrouwen
Hoogste klasse en één na hoogste klasse futsal
Verlenen / verlengen trainerslicentie:

Voor het verlenen of verlengen van de trainerslicenties UEFA A, UEFA A jeugd, UEFA B, UEFA C, Futsalcoach 2 en 3 dient de Trainer-coach 12 studiepunten te overleggen, behaald in de vijf jaar voorafgaande aan de datum van het verlenen of verlengen van de licentie
Voor het verlenen of verlengen van een trainerslicentie UEFA Pro dient de Trainer/coach 15 studiepunten te overleggen, behaald in de drie jaar voorafgaande aan de datum van verlenen of verlengen van de licentie
De puntentoekenningen komen tot stand na overleg tussen de KNVB Academie, CBV en VVON
Richtlijnen puntentoekenning per 1 januari 2008:
VVON Trainingsdemonstraties: 2 punten
CBV Regiobijeenkomsten 2 punten
CBV Ledenbijeenkomsten 3 punten
CBV / VVON Trainerscongres 4 punten
Speciale cursussen georganiseerd door de KNVB Academie, CBV of VVON worden na overleg met de beide trainersverenigingen gewaardeerd
Cursussen van andere organisaties, bijvoorbeeld NL-Coach, NOC*NSF, die vroegtijdig worden aangemeld om te toetsen op de kwaliteit van de inhoud, komen in aanmerking voor studiepunten. Ook deze punten toekenning wordt in overleg met de beide trainersverenigingen vastgesteld
Er worden geen punten toegekend voor individuele stages bij andere verenigingen of activiteiten
Trainer/coaches die demonstraties of workshops geven, komen in aanmerking voor studiepunten
Trainer/coaches die werkzaam zijn in het buitenland, krijgen na terugkomst één seizoen de tijd om 12 c.q. 15 studiepunten te behalen
Uitgifte en administratie van de trainerslicenties:
UEFA Pro door sectie Betaald Voetbal te Zeist
UEFA A / B etc. door E-desk Districtskantoor West 2   
 (Bron: coachesbv.nl)

Gerelateerd
Trainersnieuws

Andries Jonker: ‘In 1:3:5:2 de meeste creativiteit op het veld’

Trainersnieuws

Marijn Beuker: Creëren en implementeren van een visie

Trainersnieuws

Thomas Ruesink: Opleiden in de Onderbouw