CBV-leden gezocht voor Project notatie analyse

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

Bericht van/voor Coaches Betaald Voetbal:

Nog steeds kunnen onze leden zich aanmelden voor het Project Notatie- ananlyse voetbaleredivisie. Prestatiemonitoring is onontbeerlijk voor de hedendaagse topsport. Kennis over en methoden voor prestatiemonitoring zijn echter verre van optimaal. Dat geldt zeker voor balteamsporten. De laatste jaren wordt steeds vaker innovatieve technologie gebruikt voor het meten van prestaties tijdens wedstrijden en trainingen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op:

registraties van spelprestaties tijdens wedstrijden door middel van directe observatie en videobeelden,
registraties van fysiologische en tactische prestaties tijdens trainingen door middel van hartfrequentiemeting en tracking-technologie, en
registraties van belasting en herstel door middel van PDA- en internet-logs. Informatie over spel-, fysiologische en tactische prestaties kan worden gebruikt voor terugkoppeling aan spelers en technische/medische staf tijdens en na wedstrijden en trainingen.

De CBV – vereniging van Coaches Betaald Voetbal – heeft aangegeven behoefte te hebben aan middelen om spelprestaties tijdens wedstrijden te kunnen monitoren ten behoeve van terugkoppeling naar spelers en technische staf. Het bedrijf ORTEC Team Support Systems (ORTEC-TSS) is reeds actief op dit gebied en wil haar bestaande pallet van producten en diensten uitbreiden. Het Interfacultair Centrum voor Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een vooraanstaande positie in onderzoek naar balteamsporten. Door samenwerking in het project beogen partijen een leidende positie op het gebied van producten en diensten met betrekking tot prestatiemonitoring in de balteamsporten in het algemeen en voetbal in het bijzonder te bereiken. InnoSportNL – het Nationaal Centrum voor Innovatie in de sport – treedt op als organisator van en investeerder in het project.

De doelstelling van het project is:

het realiseren van een databestand over een volledig eredivisieseizoen; en
het realiseren van een ‘succesmodel’.
Het model beschrijft (voor de gehele eredivisie en per club) relaties tussen enerzijds factoren als het spelsysteem, thuis/uit spelen, spelers, veldposities, enz., via tussenliggende factoren als spelprestatie (kwaliteit van een actie, veldzone van een actie, tempo van serie van acties, enz.), doelpogingen/verijdelde doelpogingen, doelpunten/tegendoelpunten, en anderzijds succes (doelpuntenverschil, wedstrijd gewonnen/verloren).
In het project zorgt ORTEC-TSS voor de verwerving van het databestand via het analyseren (volgens een vast protocol) en digitaal opslaan van 306 wedstrijden in de voetbaleredivisie 2008-2009. Tevens worden de beelden en data toegankelijk gemaakt via internet. RUG ontwikkelt het model. De CBV begeleidt het project vanuit de sport via ondersteuning bij de wedstrijdanalyses, i.c. de beoordeling van gehanteerde spelsystemen, en terugkoppeling van algemene bevindingen m.b.t. het gebruikte notatie-analysesysteem.

Voor de taken van de CBV wordt een team van coaches samengesteld dat de gehanteerde spelsystemen in alle wedstrijden beoordeelt en de algemene bevindingen terugkoppelt; de coaches ontvangen daarvoor een gratis licentie.

De leden met:

affiniteit met computer en analyse
eventuele affiniteit met scouting
belangstelling hebben om bij dit project betrokken te worden en willen investeren in tijd en energie.
Neem contact op met de CBV: [email protected]

Gerelateerd
Trainersnieuws

Andries Jonker: ‘In 1:3:5:2 de meeste creativiteit op het veld’

Trainersnieuws

Marijn Beuker: Creëren en implementeren van een visie

Trainersnieuws

Thomas Ruesink: Opleiden in de Onderbouw