Promotie voetbalsport op Sri Lanka: oproep

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

PROMOTIE VOETBALSPORT OP SRI LANKA

Dr. Pinto, een Srilankaanse rechter, werkzaam bij het Joegoslavië tribunaal in Den Haag, wil het voetbal op Sri Lanka promoten. In juni jl. lanceerde hij via SOS Velsen de onderstaande oproep. Velsen heeft sinds 1976 een stedenband met Galle op Sri Lanka en SOS Velsen (Stichting Ontwikkelingssamen- werking Velsen) onderhoudt, namens de gemeente Velsen, deze stedenband.

Doel: het bijeenbrengen van de verschillende bevolkingsgroepen op Sri Lanka in de geest van een vreedzame competitie rond het voetbalspel en om deze sport te populariseren in het hele land. Denkend  aan toernooien in het hele land en dat de media het club- en fangevoel zullen ondersteunen. Eventueel profvoetbal zou de jeugd kunnen aantrekken en het sociale en economische leven kunnen beïnvloeden.

Ondersteuning moet gezocht worden in landen waar de voetbalsport populair is, die ‘world class’ voetbalteams hebben en de voetbalkwaliteit in heel Sri Lanka kunnen verbeteren. Sri Lanka kan zich geen topcoach kan veroorloven, maar het zou mogelijk moeten zijn voor de ministeries van economische zaken, culturele samenwerking en sport van bepaalde “voetballanden” om goede coaches/trainers op schappelijke voorwaarden te vinden.

Een eerste stap zou de aanstelling van twee coaches/trainers kunnen zijn. Begeleid door de lokale FIFA vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het Ministerie van Sport, zouden ze Sri Lanka kunnen bezoeken om het spelersniveau vast te stellen, om daarna te adviseren hoe de voetbalsport zich verder zou kunnen ontwikkelen.
Andere mogelijkheden, zijn bijvoorbeeld (1) 5 coaches/trainers, gestationeerd in het noorden, zuiden, westen, oosten en het centrale deel van Sri Lanka, om de spelerskwaliteit op scholen en clubs te verbeteren; (2) deze coaches/trainers zouden, bijvoorbeeld, twee spelers in hun district kunnen selecteren en deze naar het buitenland sturen om daar getraind te worden tot coach en trainer, zodat bijvoorbeeld na twee jaar er geen reden meer is om buitenlands personeel in dienst te nemen; (3) scouting door ervaren buitenlandse adviseurs, die bijv. 10 jonge spelers selecteren – twee uit elk district – leeftijd rond de 10 jaar – die potentie hebben voor de hoogste regionen in de voetbalsport. Ze zouden een volledige studiebeurs moeten krijgen, met daarnaast een speciale voetbaltraining met als vooruitzicht profvoetballer te worden; (4) in samenwerking met de Srilankaanse regering en de private sector (reclame potentieel), zouden we een Voetbal Academie kunnen oprichten met een campus in elk van de vijf districten. Advies is nodig voor de vraag of een dergelijke Academie een volledig curriculum moet bieden, of alleen aanvullende training in voetbal. Een opleiding in alleen voetbal zou een aantal onderwerpen kunnen inhouden, denkend aan fysiologie, psychologie, voeding, en, zeer belangrijk, de ethiek van sport: de wil en vastberadenheid om te winnen, maar gelijktijdig het aanvaarden van verlies, een correctie, een straf, respect voor anderen, en afwijzing van discriminatie.

Implementatie
Centraal in het plan moet de assistentie van de FIFA staan via lokale vertegenwoordigers.
Ook ondersteuning van de media is zeer belangrijk: publiciteit over goede teams, spelers, clubs, etc.

Het zal noodzakelijk zijn een informele groep van geïnteresseerde FIFA officials bijeen te roepen, met daarnaast de Ministeries van Onderwijs, Sport, Gezondheid, belangrijke clubs en de private sector, evenals de ambassadeurs van de landen waarvan we advies en assistentie kunnen verwachten, om te bezien of, en indien ja, hoe een en ander geïmplementeerd moet worden. Nederland zou het meest belangrijke land zijn. Nederland is niet alleen een land dat uitstekende relaties met Sri Lanka heeft onderhouden en financiële en technische assistentie heeft bijgedragen, maar heeft ook een grootse voetbaltraditie en brengt wereldbefaamde voetbalcoaches, spelers en trainers voort.

Bekostiging van de activiteiten op Sri Lanka, inclusief die van de buitenlandse coaches/trainers, zou van de private sector gevraagd kunnen worden, die, naast de wens een bijdrage te leveren aan de sociale integratie en gemeenschappelijk harmonie, manieren te vinden voor de productie van voetbalmateriaal en kleding, naast aanprijzingen van hun hoofdproducten. Aanvullende fondsen zouden gezocht kunnen worden bij het Ministerie van Sport, de Loterij Koepel, en fondsen bij het Presidentiële secretariaat.

Fondswerving voor uitgaven in buitenlandse valuta zou gezocht moeten worden bij/vanuit de Ministeries van “economische samenwerking” van geïnteresseerde landen, en mogelijk bij welgestelde Sri Lankanen die in het buitenland zakelijke belangen hebben. Het is ook de moeite waard te onderzoeken of voetbalclubs geïnteresseerd zijn de voetbalsport in Sri Lanka te promoten, ofschoon veel van hen geconfronteerd worden met hun eigen financiële problemen.

Het zou te adviseren zijn een Voetbal Stichting op te richten, bestaande uit een Dagelijks Bestuur, een Adviesraad en een kleine staf. Hierin kunnen plannen opgesteld worden, bediscussieerd en geïmplementeerd. Daarnaast verantwoordelijk voor ontvangen fondsen.

Indien u als coach/trainer en/of club in Nederland geïnteresseerd bent:

Men kan dr. Chris Pinto bereiken via e-mail: [email protected]
en/of per telefoon via zijn secretaresse in Den Haag: 070-3064845.
Meer informatie via SOS Velsen: [email protected], tel. 023-5370843 (tot 6 dec. 2010, daarna op werkbezoek in Sri Lanka).