Nieuw: kwaliteitsimpuls voetbalacademies via internet

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

Nederland telt dertien Regionale Jeugdopleidingen (RJO’s) die van jonge, talentvolle voetballers de nieuwe Wesley Sneijder, Dennis Bergkamp of Ruud Gullit moet maken. Samen met de KNVB zetten de voetbalacademies zich in om hen zo goed mogelijk op te leiden tot profvoetballer. Om de samenwerking tussen deze twee partijen te stimuleren, heeft het advies- en managementbureau New Monday Consulting een digitaal kennisplatform – www.knvbrjo.nl – ontwikkeld die een kwaliteitsimpuls aan de voetbalacademies moet geven.

De voetbalacademies en de KNVB werken al jarenlang samen om talentvolle spelers op te leiden tot profvoetballers. “Tussen de KNVB en de RJO’s is dan ook steeds de behoefte om elkaar op te zoeken, informatie te delen en ervaringen uit te wisselen. Dat gebeurde fysiek al eens per acht weken, maar wij zagen mogelijkheden voor een digitale omgeving. Op die manier kunnen kennis en ervaring – niet alleen tussen de KNVB en de RJO’s, maar ook tussen de jeugdopleidingen zelf – immers dagelijks worden uitgewisseld”, vertelt Wouter Kuperus, directeur van het Utrechtse advies- en managementbureau New Monday Consulting.

Het bureau geeft de KNVB al lange tijd advies over kennisontwikkeling en kwam zodoende met het idee om een digitaal kennisportaal voor zowel de KNVB als de voetbalacademies te initiëren. Kuperus: “We kregen meteen enthousiaste reacties op ons voorstel. Zo’n kennisplatform sloot goed aan bij de eigen ideeën van de KNVB en we konden al snel overgaan tot realisatie van de website.” Het digitale portaal werd vervolgens door New Monday Consulting binnen drie maanden ontwikkeld. “We hebben een externe partner ingehuurd voor het technische gedeelte en de Voetbalredactie zorgt om de twee dagen voor de redactionele content op de site.”

Kennis en ervaringen delen
Intussen is de site twee maanden actief en is deze opgedeeld in twee delen. Er is een publiek gedeelte dat voor iedereen toegankelijk is. Hierop wordt uitgelegd wat een RJO nu precies is en wordt er algemene informatie over elke individuele jeugdopleiding gegeven. Daarnaast is er een extranet, dat alleen toegankelijk is voor de RJO’s (zoals de leidinggevenden van de Jeugdopleiding en hun technische staf) en de KNVB. “In dit gedeelte staan nieuwsberichten over inhoudelijke thema’s, zoals de spelregels voor spelers met een dubbele nationaliteit of een artikel met voedingstips van FC Utrecht, maar de bondscoaches geven ook voor- en nabeschouwingen op interlands”, aldus Kuperus.

Naast het nieuwsgedeelte wordt de site gebruikt voor het in kaart brengen van good practices, onderzoeken, een kalender met de belangrijkste evenementen en wedstrijden, en een bibliotheek. “Maar naast de algemene bibliotheek die voor iedere voetbalacademie te zien is, heeft elke RJO ook zijn eigen subsite met bibliotheek. Deze is dus alleen toegankelijk voor de aangesloten leden van de betreffende voetbalopleiding. Hierin bevinden zich bijvoorbeeld presentaties, onderzoeksrapporten en verslagen van bijeenkomsten.”

Grotere kans op overstap naar betaald voetbal
Door het nieuwe kennisplatform van de KNVB en de RJO’s kan iedere voetbalacademie op de hoogte blijven van elkaars ontwikkeling op het gebied van kaderscholing, de opleiding tot profvoetballer, het leerklimaat en certificering. “En dat is ook het doel van de site. Op die manier stijgt het algehele niveau van de Nederlandse jeugdopleiding. Bovendien geldt: hoe beter de RJO’s gestructureerd zijn, hoe groter de kans dat er toptalenten uit voortkomen die de stap naar het betaald voetbal kunnen maken.”

Alle RJO’s zijn intussen aangesloten op de site en de reacties van de jeugdopleidingen zijn positief. “Vooral de informatieborging wordt als groot pluspunt gezien. Veel academies verliezen informatie als er een doorstroming van kader is en er een volgende op de stoel gaat zitten. Die documenten kunnen nu allemaal veilig op het platform bewaard worden, zo hoeven ze niet steeds iets nieuws uit te vinden.” Kuperus laat weten dat de website de komende jaren ook toegankelijk moet worden voor topamateurverengingen. “Ook de samenwerking en kennisdeling tussen de KNVB, RJO’s en topamateurs is belangrijk om het niveau van de complete jeugdopleiding te bevorderen. Zo brengt het nieuwe platform de opleidingspiramide binnen het voetbal heel duidelijk in kaart. Bovendien denk ik dat een dergelijk platform niet alleen geschikt is voor de Nederlandse voetbalopleiding, maar zeker ook voor andere sportorganisaties.” (Bron: www.sportknowhowxl.nl)

Gerelateerd
Trainersnieuws

Andries Jonker: ‘In 1:3:5:2 de meeste creativiteit op het veld’

Trainersnieuws

Marijn Beuker: Creëren en implementeren van een visie

Trainersnieuws

Thomas Ruesink: Opleiden in de Onderbouw