Voetbaltrainers: pijn gerelateerd aan stemgebruik?

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

Via deze link komt u bij een online vragenlijst ‘pijn gerelateerd aan stemgebruik’. De doelstelling van deze studie is om na te gaan of er een verschil kan opgemerkt worden bij pijn tijdens het spreken tussen  mensen met een stemberoep enerzijds (bijv. voetbaltrainers) en mensen zonder een stemberoep  anderzijds. Iedereen tussen 30 en 60 jaar kan dus deelnemen aan het  onderzoek! Korte uitleg over de studie is ook verder te vinden op de  introductiepagina van de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag.