De voetbaltrainer als vertaler

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

Een vraag die iedere voetbaltrainer voor een uitdaging stelt, luidt ‘Hoe kan ik mijn training en mijn coaching zo inrichten dat mijn spelers daadwerkelijk iets leren?’ De Voetbaltrainer ging hiervoor in gesprek met Marjan Kok en Geert Savelsbergh van de Faculteit der Bewegingswetenschappen aan de VU in Amsterdam. Marjan Kok: “Nu is het zo dat de meest recente onderzoeken over bewust en onbewust leren bij het nemen van complexe beslissingen (lees: bij tactisch georiënteerde vaardigheden bij voetbal) ondersteunen dat juist bewust leren daarbij goede resultaten oplevert. Hiervoor kan het geven van instructie dus effectief zijn. Dat pleit er des te meer voor om de overwegend technisch georiënteerde vaardigheden binnen voetballen onbewust aan te leren, bijvoorbeeld door de trainingssituatie effectief in te richten. Een trainer kan ook een meer onbewuste leerstrategie uitlokken door aanwijzingen op een bepaalde manier te formuleren. Je kunt bijvoorbeeld aanwijzingen vertalen naar beeldspraak of met aanwijzingen een externe focus van aandacht bij de voetballer bewerkstelligen. Op deze manier kan de voetballer zijn bewuste aandacht ‘reserveren’ voor de complexe beslissingen die hij in een split second moet nemen.” Lees het complete artikel met voorbeeld-trainingsvormen in De Voetbaltrainer 184.