VT190: Samenwerking RJO Willem II/RKC en KNVB Zuid 1

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws

In nauwe samenwerking ondersteunen de KNVB en RJO amateurverenigingen. Deze ondersteuning heeft meer dan alleen een voetbaltechnisch karakter en is er sterk op gericht om clubs in de gelegenheid te stellen in de toekomst self-supporting te zijn. De Voetbaltrainer sprak erover met Richard van der Lee, trainer van de RJO Willem II/RKC én KNVB-clubcoach, KNVB’er Hans Mewiss en coördinator Toon Stokkermans van VV DESK. Clubontwikkeling Richard van der Lee: “Overdag werk ik bij de RJO Willem II/RKC als trainercoach van de D1, Hoofd Scouting en studiebegeleider. ’s Avonds breng ik als clubcoach van de KNVB een bezoek aan een van de amateurverenigingen. De vraag naar ondersteuning op voetbaltechnisch gebied vanuit de amateurclubs wordt gescreend door de RJO en de KNVB. Via een formulier wordt de behoeftewens opgevraagd. Op het moment dat daaruit blijkt dat er voldoende draagvlak is binnen een vereniging en dat ze vooral zelf aan de slag willen met betrekking tot clubontwikkeling, komt er een eerste gesprek. In een eerste gesprek breng ik de club in beeld, na deze grondig onder de loep te hebben genomen, en daaraan koppel ik de behoefte. Van daaruit maken we gezamenlijk een stappenplan, specifiek voor die vereniging.” Lees het volledige artikel in De Voetbaltrainer 190