Praktijkbijeenkomsten en pilots Wedstrijdvormen KNVB

| Paul Geerars | Trainersnieuws

In De Voetbaltrainer 221 (verschijnt omstreeks 25 oktober) is het KNVB-katern gevuld met een uitgebreid artikel over de nieuw voorgestelde wedstrijdvormen voor pupillen, volgend uit het plan Winnaars van Morgen. Dinsdag 18 oktober jl. was de eerste praktijkbijeenkomst hieromtrent op het trainingscomplex van FC Utrecht. De KNVB zal de komende periode een aantal praktijkbijeenkomsten organiseren waar men bij aanwezig kan zijn.

De KNVB roept alle verenigingen en betrokkenen op, zelfstandig of gezamenlijk met andere verenigingen, één of meerdere pilots te organiseren als het gaat om de nieuwe wedstrijdvormen. Door deze pilots kunnen de verenigingen en pupillen de nieuwe wedstrijdvormen zelf ervaren en leveren zij hiermee hun input aan diverse, nog openstaande onderdelen van deze nieuwe wedstrijdvormen. Zoals onder andere de spelregels, speelduur en de rol van de scheidsrechter/spelbegeleider. Mede op basis hiervan wordt in januari 2017 duidelijk of invoering van de nieuwe wedstrijdvormen per seizoen 2017/’18 haalbaar is en zo ja, onder welke voorwaarden.

Aanmelden en een overzicht van de aangemelde pilots op de website.

Voor ondersteunende documenten, klik hier.

Gerelateerd
Trainersnieuws

Andries Jonker: ‘In 1:3:5:2 de meeste creativiteit op het veld’

Trainersnieuws

Marijn Beuker: Creëren en implementeren van een visie

Trainersnieuws

Thomas Ruesink: Opleiden in de Onderbouw