Alle coördinatoren bij voetbalverenigingen kennen het verschijnsel: er is een tekort aan vakkundige trainers en daarom wordt aan vaders en moeders gevraagd trainingen voor hun rekening te nemen. Maar hoe zorg je ervoor dat, ondanks het vaak geconstateerde gebrek aan ervaring bij veel trainers, de spelers toch op een goede manier getraind worden? Ook indien trainers al meer vlieguren hebben gemaakt, is het goed om houvast te hebben in het aanbieden van trainingen die spelers ontwikkeling én plezier bieden.

Delta Sports over de TrainingsPlanner

Een club die serieus werk heeft gemaakt van het begeleiden van trainers en het goed trainen van spelers is Delta Sports uit Houten. Deze snelgroeiende vereniging die richting de 2000 leden koerst, maakt  sinds de start van dit seizoen gebruik van de TrainingsPlanner voor clubs, de online tool van De Voetbaltrainer die trainers op alle niveaus ondersteunt om verantwoorde trainingen samen te stellen.

Rens van Dinter, ex-hoofdtrainer en nu Coördinator Bovenbouw, en Maarten Lambo, Coördinator Middenbouw, vertellen. ‘Binnen onze club werken inmiddels al ruim 60 trainers met het online programma en de reacties zijn overwegend positief; veel trainers voelen zich eindelijk serieus genomen.’

Rens van Dinter: ‘Een jeugdspeler kan door een goede trainer voortuitgang boeken. Daarom steken we veel tijd en moeite in de opleiding van goede trainers. De filosofie van de club moet spelers en ouders aantrekken.’

Maarten Lambo: ‘Dit is precies de reden voor mij geweest om voor deze club te kiezen. Ik heb verschillende ervaringen achter de rug als trainer. Het is belangrijk dat binnen de club een gezamenlijke gedachte heerst en dat er geen eilandjes ontstaan. Bij Delta Sports doen we dat goed, bijvoorbeeld door met spelprincipes te werken die we over de hele club verspreiden. Systemen en formaties worden van minder belang, maar de manier waarop je wilt spelen wordt leidend.’

‘Wat zie je dan? Trainers gaan oefeningen geven
die ze zelf vroeger als speler hebben gehad’

Welke rol speelt de Trainingsplanner in jullie opleiding?
Maarten Lambo: ‘We proberen zoveel mogelijk onze trainers zelf op te leiden. In de onderbouw betekent dit dat er inmiddels tachtig door onszelf opgeleide trainers actief zijn. Dat doen we onder meer door cursussen aan te bieden, maar het is natuurlijk ook nog zo dat er veel trainers binnen de club lopen die relatief weinig ervaring hebben. Wat zie je dan? Trainers gaan oefeningen geven die ze zelf vroeger als speler hebben gehad.

Een van de mooie dingen van de Trainingsplanner is dat de trainers daar oefeningen kunnen vinden die op allerlei manier precies op hun situatie van toepassing zijn: zowel het niveau als de leeftijdsgroep en het aantal spelers dat je ter beschikking hebt, kun je ingeven. Het systeem geeft je dan exact de oefeningen die jij kunt gebruiken om een bepaald thema of spelprincipe te trainen.’

 

Werken ook gediplomeerde trainers met de Trainingsplanner?
Maarten Lambo: ‘In de Middenbouw, die ik coördineer, hebben we nog niet op elk selectie-elftal een gediplomeerde trainer. Ikzelf ben dat als trainer van Onder 14-1 uiteraard wel. Ik kan zeggen dat ik heel graag gebruikmaak van het programma en uiteraard mijn trainers daarin ook meeneem. We werken in blokken van vier weken waarin telkens één thema centraal staat: bijvoorbeeld de teamfunctie verdedigen op eigen helft. Dan kun je een trainer laten zwemmen tussen vijftig of zestig verschillende oefeningen, maar het is ook heel goed mogelijk om samen er juist die oefeningen uit te pikken die voor het team dat deze trainer begeleidt, heel geschikt zijn.

Soms moet je desondanks nog iets aanpassen om het iets makkelijker of moeilijker te maken voor een team. Wij willen niet alleen spelers creatief maken, maar ook onze trainers. Dan gaan we samen zitten, en kijken wat we moeten doen om de oefening precies passend te maken voor het team.

Dat thematisch werken zal afnemen in de latere leeftijdscategorieën en zeker bij de senioren. Hoe zijn de ervaringen?
Rens van Dinter: ‘Ik coördineer de senioren, A- en B-junioren. Het is inderdaad zo dat we daar doorgaans meer wedstrijdgerelateerd te werk gaan: wat kom je nu tegen in de wedstrijden dat nog niet goed gaat, en waar willen we dus op trainen? Op een dergelijk voetbalprobleem wil je dan je training afstemmen. In die situaties kun je ook gebruikmaken van de Trainingsplanner. Want je kunt nog steeds zoeken welke oefeningen er voor jouw leeftijdsgroep bij jouw voetbalprobleem passen. Uiteindelijk streven we ernaar dat de trainers samen gaan zitten en elkaar vragen: ‘Hoe los jij dit op? Hoe train jij dit probleem?’

‘Dat is vaak niet echt trainen, maar
meer bezigheidstherapie’

Spelers willen echt beter worden en als club willen we graag ambitieus zijn. Als je zegt dat je wilt opleiden, kan het niet zo zijn dat we maar iets willekeurigs doen. We zijn daarom blij dat binnen onze vereniging inmiddels zoveel trainers hun weg aan het vinden zijn in het programma.’

Hoe zijn de reacties van trainers op de Trainingsplanner tot op heden?
Rens van Dinter: ‘In zo’n beginfase moet je iedereen een beetje laten stoeien met het programma. Laat ze zelf maar eens uitvinden: wat is het, wat kan ik ermee? Maar inmiddels krijgen we steeds met opmerkingen die positief zijn. Veel trainers geven aan dat ze enorm blij met deze uitbreiding zijn. Ze voelen zich eindelijk serieus genomen.’

Maarten Lambo: ‘De doelstelling op zich is niet alleen om met de selectieteams zo hoog mogelijk te spelen. Natuurlijk willen we dat wel, maar ook kinderen uit andere teams moeten zo goed mogelijk getraind worden. Zowel de prestatieve als de recreatieve speler moet zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat is ook in ons eigen belang. Bijvoorbeeld op momenten dat onze spelers uitgenodigd worden om te spelen bij een bvo. Als dat gebeurt, is het streven dat de opvulling vanuit onze eigen lagere teams
komt. Dan is het zaak dat die spelers daar klaar voor zijn. Daarom trainen alle teams in een leeftijdscategorie volgens een vooraf bepaalde leerlijn. Telkens worden dezelfde elementen getraind, alleen gebeurt dat bij Onder 15-1 natuurlijk op een ander niveau dan bij Onder 15-4.’

Kunt u een voorbeeld geven van feedback die Delta Sports aan De Voetbaltrainer gegeven heeft naar aanleiding van het gebruik van de Trainingsplanner?
Rens van Dinter: ‘Als uitvloeisel van de bevindingen van de gebruikers heb ik diverse keren contact gehad met de support van Eisma. Dat verloopt goed. Wij vonden het bijvoorbeeld een goede aanvulling wanneer er een Favorieten-functie zou komen. Iedere trainer heeft oefeningen die altijd lekker lopen, die hem goed bevallen. Het zijn oefeningen die je bijvoorbeeld graag aan het einde van de week
doet, omdat je zeker weet dat ze goed lopen en dus een fijn gevoel bij iedereen opleveren. Wat doe je dan vaak? Je schrijft ze op maar na verloop van tijd raak je dingen kwijt: waar heb ik nu toch die fijne oefening van twee maanden geleden gelaten?

Nu de Favorieten- functie is ingebouwd, is dat veel eenvoudiger geworden. Je plaatst de bedoelde oefening eenvoudig in de map. Het is overzichtelijk en je hoeft nooit meer te zoeken. Uiteindelijk kan er zelfs een grotere groep vormen ontstaan waarvan wij zeggen: dát zijn specifieke Delta-trainingsvormen.

Een ander interessant element aan de Trainingsplanner is de mogelijkheid op je eigen leerlijn te integreren. Wij hebben bijvoorbeeld op de jongste jeugd een geheel eigen visie: I.C.T., Inzicht, Creativiteit en Techniek. We geven trainers aan op welke wijze wij denken dat er gespeeld en getraind moet worden.

‘Als je creatieve spelers wilt, geef ze dan
ook de kans om creatief te zijn’

Een concreet voorbeeld waarin we nogal rechtlijnig zijn: wij vinden bijvoorbeeld dat overspelen bij de jongste jeugd bijna verboden zou moeten worden. Als je creatieve spelers wilt, geef ze dan ook de kans om creatief te zijn. Dat staat natuurlijk haaks op een trainer die de hele wedstrijd ‘spelen, spelen!’ roept. En dat moeten onze trainers dan wel weten.

Zijn er dingen die u nog mist in de Trainingsplanner?
Rens van Dinter: ‘Ik zou nog wel graag zien dat keeperstrainingen geïntegreerd worden. Zeker nu het werken met keepers toch steeds meer onderdeel wordt van groepstraining, zou het goed zijn wanneer we die koppeling nog beter zouden kunnen maken. Zeker tijdens de laatste training van de week, wanneer je wedstrijdgericht traint en de samenwerking tussen de keeper en de laatste lijn ook aan de orde komt, zou het goed zijn wanneer de keeperstrainer daarbij is en ook zijn eigen training daarop heeft kunnen aanpassen.

Er zijn altijd do’s and don’ts bij het gebruik van een programma. De do’s kennen we nu. Wat is de grootste fout die een club kan maken bij het gebruik van een tool als de Trainingsplanner?
Rens van Dinter: ‘De fout die je altijd kunt maken met een dergelijke tool: de oefeningen massaal aan de trainer aanbieden alsof je een emmer leeggooit en zeggen ‘Zoek het hiermee maar uit!’ Nee, wat je nodig hebt is altijd een opleidingsvisie. Je moet dus beginnen jezelf de vraag te stellen: hoe willen we als vereniging dat onze teams voetballen en hoe gaan we dus trainen? Van daaruit duik je in de Trainingsplanner en zoek je de oefeningen die specifiek bij jouw gedachten over voetbal horen. We zijn nog volop in ontwikkeling met het programma maar zijn er tot nu toe heel tevreden over.’

Samengevat:
• Delta Sports uit Houten in een vereniging met bijna 2.000 leden.
• De club verspreidt via Technisch Coördinatoren de clubfilosofie, waarin tien spelprincipes een centrale rol spelen.
• Inmiddels werken ca. zestig trainers met de Trainingsplanner
• De reacties zijn positief; trainers voelen zich serieus genomen.
• De nieuwe favorieten-functie, waarin trainers hun beste oefeningen kunnen opnemen, wordt als zeer
waardevol ervaren
• Sinds de lancering van de TrainingsPlanner voor clubs, maken inmiddels tientallen clubs gebruik van deze online tool
• Om vrijblijvend kennis te maken met deze online tool, vraag gerust een proefperiode voor uw club aan

Bovenstaand artikel is afkomstig uit nummer #230 van het magazine De Voetbaltrainer. Ook in dit nummer staat de Top 200 seizoen 2017/2018 en een uitgebreid interview met de succescoach van IJsland Heimir Hallgrimson.

De Voetbaltrainer verschijnt 8 x per jaar in Nederland en België en is zowel als abonnement als los nummer verkrijgbaar. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.