Informatie over trainerslicenties

| nldevoet-dehdari | Trainersnieuws,Behouden

Trainerslicentiepas voortaan alleen nog digitaal
De plastic trainerslicentiepas is sinds 1 juli 2017 vervangen door een digitale pas. Deze digitale trainerspas is nu te vinden in de KNVB Wedstrijdzaken-app.
De plastic trainerslicentiepas is dan niet meer nodig. Aanvragen voor een nieuwe licentiepas worden verwerkt en deze zal ook medio augustus zichtbaar zijn via de wedstrijdzaken app. Een fotoformulier wordt dus niet meer verstuurd.
Het downloaden van de app is geen verplichting. Wanneer iemand in het bezit is van een geldige trainerslicentie, dan wordt de digitale trainerslicentiepas zichtbaar via het zogeheten ‘mDWF’. Dit is alleen van toepassing bij de elftallen in klasses/divisies waar de KNVB controleert of de vereniging beschikt over een voor de betreffende klasse bevoegde en gelicenseerde trainer/coach.

Mobiel digitaal wedstrijdformulier
Vanaf het seizoen 2017/’18 stapt het amateurvoetbal over naar het mobiele digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het wedstrijdformulier gebeurt dan via de Wedstrijdzaken-app.
In die app is ook de trainerslicentiepas terug te vinden. Kijk onderaan dit artikel voor alle informatie over het mobiel digitaal wedstrijdformulier en de Wedstrijdzaken-app.
De Wedstrijdzaken-app is alleen te gebruiken voor leden van de KNVB. Dit kan via een lidmaatschap bij een vereniging of als vrijwillig lid van de KNVB.

Registreren Wedstrijdzaken-app
Registreren kan alleen met het e-mailadres dat vastligt in de ledenadministratie van de vereniging en de KNVB. Lukt het niet om je te registreren met dat e-mailadres, neem dan contact op met de KNVB via [email protected] om het e-mailadres juist te laten vastleggen in de administratie. Daarna kan alsnog worden geregistreerd.
Voordelen van de digitale trainerspas

Iedereen kan de trainerspas altijd laten zien via de wedstrijdzaken app en deze niet meer kwijtraken.
Persoonsgegevens zijn zelf te wijzigen via de app. De volgende gegevens kunnen gewijzigd worden: vaste telefoon, mobiele telefoon (communicatiegegevens), adres, postcode en woonplaats (adresgegevens), de privacy-instelling (dit kan een lid altijd zelf aanpassen via de app), de pasfoto.
Het downloaden van de app is geen verplichting. Wanneer iemand in het bezit is van een geldige trainerslicentiepas, dan wordt deze zichtbaar via het mDWF.

Controle trainerslicentie veld
Clubs kunnen te maken krijgen met ‘overtredingen’ van de trainerslicentie. Veel voorkomend is dat de trainer/coach niet of verkeerd wordt vermeld in het bondsteam of op het mDWF. Wat kun je hiertegen doen?
De meldingen die clubs kunnen krijgen na een wedstrijd zijn:
*Trainer/coach heeft geen trainerslicentie
*Geen trainer/coach opgegeven
*Trainerslicentie verstreken
*Niveau trainerslicentie onvoldoende
*Trainer/coach heeft geen trainerslicentie

Wanneer je de melding krijgt ‘Trainer/coach heeft geen trainerslicentie’ dan betekent dit dat de Trainer/coach die in het bondteam staat niet in het bezit is van een geldige trainerslicentie. Het helpt vaak om na te gaan onder welk relatienummer de trainer/coach aangemeld is. Het zou kunnen dat de trainer/coach bij de vereniging geregistreerd staat onder een andere relatiecode. In dat geval is bij het aanmelden de optie ‘nieuw lid’ gebruikt in plaats van de ‘bestaand lid’, waardoor er een nieuw persoon in het ledenbestand is gecreëerd. Als dit is gebeurd, dan dient de trainer/coach afgemeld te worden en te worden aangemeld met zijn reeds bestaande relatiecode. In het bondsteam de gegevens van de trainer/coach verwijderen en opnieuw toevoegen met het juiste relatienummer. Het kan ook zijn dat de trainer/coach wel een diploma heeft maar dat hij nog geen licentie heeft aangevraagd. De trainer zal dan een trainerslicentie moeten aanvragen. Dit kan hij doen door het aanvraagformulier in te vullen.
Let op: binnen vijf jaar na het behalen van een trainersdiploma kan een licentie worden aangevraagd. Na deze vijf jaar zal er eerst bijscholing gevolgd moeten worden. Is er geen bijscholing gevolgd dan kan er geen licentie worden aangevraagd. Dispensatie voor het niet kunnen aanvragen van een nieuwe trainerslicentie omdat niet voldoende studiepunten gehaald zijn is niet mogelijk. De trainer/coach heeft drie of vijf jaar de tijd om bijscholing te volgen. Deze verantwoording ligt bij de trainer/coach zelf.
Geen trainer/coach opgegeven

Bij de melding ‘Geen trainer/coach opgegeven’ is er geen trainer/coach ingevuld op het mDWF. Het verzoek is om de trainer/coach toe te voegen aan het bondsteam. Het kan zijn dat de trainer/coach na het toevoegen aan het bondsteam niet direct zichtbaar is in het mDWF omdat iemand van het team het mDWF eerder heeft geopend dan dat de trainer/coach is toegevoegd aan het bondsteam. Voor deze wedstrijd zal de trainer/coach eenmalig toegevoegd moeten worden aan de wedstrijd. De volgende wedstrijd zal de trainer/coach wel getoond worden bij het ophalen van het mDWF. De controle vindt plaats op de functie trainer/coach. Veel verenigingen gebruiken de functie ‘Hoofdcoach’ maar dan krijg je dus een melding van een overtreding.

Trainerslicentie verstreken
De melding ‘trainerslicentie verstreken’ is een vrij duidelijke melding. De trainerslicentie is verstreken en er is nog geen nieuwe trainerslicentie aangevraagd. De trainer/coach zal een nieuwe trainerslicentie moeten aanvragen. Dit kan hij doen door het aanvraagformulier in te vullen.
Let op: binnen vijf jaar na het behalen van een trainersdiploma kan een licentie worden aangevraagd. Na deze vijf jaar zal er eerst bijscholing gevolgd moeten worden. Is er geen bijscholing gevolgd dan kan er geen licentie worden aangevraagd. Dispensatie voor het niet kunnen aanvragen van een nieuwe trainerslicentie omdat niet voldoende studiepunten gehaald zijn is niet mogelijk. De trainer/coach heeft drie of vijf jaar de tijd om bijscholing te volgen. Deze verantwoording ligt bij de trainer/coach zelf!

Lees ook hier het artikel over trainerlicenties en bijscholingen in De Voetbaltrainer 244.

Gerelateerd
Trainersnieuws

Andries Jonker: ‘In 1:3:5:2 de meeste creativiteit op het veld’

Trainersnieuws

Marijn Beuker: Creëren en implementeren van een visie

Trainersnieuws

Thomas Ruesink: Opleiden in de Onderbouw