Werken aan een high-performance cultuur

| Jelmer de Zwart | Trainersnieuws
high performance cultuur

Dit stuk bevat passages uit een groter artikel uit De Voetbaltrainer 274.

Een trainer-coach die werkt met een groep spelers, een Hoofd Opleiding die werkt met een groep trainers, of een manager die (samen) met een afdeling probeert om doelstellingen te halen: in alle gevallen gaat het over ‘leiding geven aan…’ en ‘samenwerken met…’. In en met een team ben je aan het werk om vooruitgang te bewerkstelligen. Maar wanneer je ergens nieuw begint, hóé ziet dat begin er dan uit? Welke stappen neem je op weg naar hetgeen je met elkaar wilt bereiken?

What does ‘good’ look like

Dennis Bekking: ‘Na mijn periode in Deventer bij Go Ahead Eagles kreeg ik de kans om als Technisch Directeur van de National Academy aan de slag te gaan in Maleisië. In mijn ogen lag daar een uitdagende opdracht, want de jeugdopleidingsstructuur zoals wij die kennen bestaat daar niet. Vanuit een landelijk netwerk van regionale opleidingscentra worden de beste talenten geïdentificeerd en geselecteerd. De beste spelers in de leeftijd van 13-18 jaar gaan vervolgens intern, en trainen en spelen dagelijks onder leiding van lokale, ambitieuze coaches. Ook volgen ze internationaal onderwijs. We hebben veel aandacht besteed aan het creëren van een topsportcultuur en -klimaat. En dat was interessant omdat het referentiekader op dit vlak voor Maleisiërs vaak anders is. Op de vraag ‘What does good look like’ komt een ander antwoord dan wij als Nederlanders verwachten.’

Groepsprestatie

‘De perfecte leider bestaat niet. Leiderschap kan daarom omschreven worden als een groepsprestatie. Als de perfecte leider niet bestaat, maar perfect leiderschap wel wordt nagestreefd, kan men door elkaar aan te vullen ver komen. Als leiderschapsteam neem je de individuele kracht als vertrekpunt, en compenseert eventuele zwaktes door een complementair team samen te stellen. Dit omschrijft David Pendleton goed in het boek ‘Leadership, all you need to know’. Ik denk dat je als leidinggevende moeite moet doen om te zorgen dat er een cultuur ontstaat waar medewerkers zich vrij en veilig voelen om hun meningen met je te delen. Als het je vervolgens lukt om deze mensen bij elkaar te brengen en zij elkaar gaan aanvullen. Dan is het de uitdaging om van daaruit een klimaat te creëren waarin je tot groei en verandering kunt komen.’

Investeren

‘In een organisatie kan het verleidelijk zijn om vanuit de structuur te denken, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van efficiëntie. Wie staat waar in de organisatie? Vanuit zowel praktijk als literatuur is echter ruimschoots gebleken dat niet de structuur, maar juist cultuur binnen een organisatie doorslaggevend is. Deze cultuur vindt zijn oorsprong in de impact die je als organisatie wilt hebben, ook wel ‘bestaansrecht’ genoemd. Het laat zich het beste vertalen in de wijze waarop je met elkaar omgaat en hoe je deze impact wilt vormgeven. De eisen die je aan jezelf en anderen stelt horen daarbij. Maar ook normen en waarden die je met elkaar afspreekt.’ Het behalen van succes voor zeventig procent afhankelijk is van de cultuur op de werkvloer en de wijze waarop mensen met elkaar samenwerken. Het neerzetten van een high-performance cultuur begint dan ook met het investeren in de mensen met wie je werkt.

vakblad

Al 40 jaar is De Voetbaltrainer hét vakblad voor de toegewijde trainer/coach. Het magazine komt acht keer per jaar uit en bevat 80 pagina’s vol interviews met toptrainers, voetbal oefenstof en analyses.

Gerelateerd
Trainersnieuws

Robin Veldman (Queen’s Park): Jonge spelers laten doorbreken

Trainersnieuws

Aloys Wijnker (KNVB): De competenties van een HO

Trainersnieuws

Jeugdopleiding FC Den Bosch in de lift