Aloys Wijnker (KNVB): De competenties van een HO

| Jelmer de Zwart | Trainersnieuws

Dit stuk bevat passages uit een groter artikel uit De Voetbaltrainer 276.

De rol van Hoofd Opleiding (vanaf nu HO) is een uitdagende rol. Ongeacht de grootte van de club heb je als HO te maken met een verscheidenheid aan taken en verantwoordelijkheden. Welke taken zijn dit precies? En wat wordt daarin van jou als HO verwacht? Aloys Wijnker, Manager Top Jeugdvoetbal bij de KNVB, bespreekt de vijf kerntaken van een HO aan de hand van de HO Pro-opleiding.

Complex en uitdagend

Aloys Wijnker: ‘Het HO is werkzaam bij een club en daar geeft hij of zij leiding aan de opleiding. Daarin gebeurt veel, op allerlei vlakken. Het HO kan of moet daar iets mee. De omgeving waarin het HO werkt, is complex en uitdagend tegelijk. Het HO neemt, meestal samen met anderen, besluiten gericht op het verbeteren van het technische beleid. Aan hoe besluiten eruit komen te zien, liggen meerdere overwegingen ten grondslag. Wat willen wij als club met elkaar bereiken? Waar staan wij voor? Maar ook: wat is er bijvoorbeeld in financiële zin mogelijk? Het HO is steeds weer op zoek naar manieren waarop de optimale omstandigheden om spelers te ontwikkelen, kunnen worden verbeterd. Hij of zij heeft een voortrekkersrol en tevens een voorbeeldfunctie richting alle betrokkenen. Onder die betrokkenen horen bijvoorbeeld spelers, trainers en scouts. Maar ook andere geledingen van de club waar hij of zij werkzaam is, horen erbij. Kortom: een dynamische rol en dus ook een rol waar wij als KNVB van zeggen: die rol is belangrijk en wij willen daar een goede opleiding voor opzetten, om mensen die HO zijn of willen worden zo goed mogelijk voor te bereiden op wat ze te wachten staat.’

Kapstok

‘Om aan alle facetten van de rol van de HO tegemoet te komen, is de opleiding vanaf komend seizoen daarom opgebouwd rondom vijf kerntaken. Het idee achter die kerntaken is dat alle facetten waar het HO mee te maken krijgt, een plaats krijgen in de opleiding. Je kunt die kerntaken echter niet los van elkaar zien, want iets wat hoort bij kerntaak 1 heeft invloed op bijvoorbeeld kerntaak 4. Alvast een voorbeeld: bij die kerntaak 2 draait het om het voetbalinhoudelijke programma, in de breedste zin van het woord. Diverse vragen komen aan bod: wat is je visie op voetbal, wat voor voetbal wil je spelen bij de club, wat voor spelers heb je daarvoor nodig en hoe ga je die spelers opleiden? Oftewel: wat ga je doen? De antwoorden op deze vragen vormen als het ware een kapstok waar je alles wat je daarná gaat doen, aan ophangt. Want ga maar na: als je op een bepaalde manier wilt spelen en als je weet wat voor spelers je daarbij nodig hebt, betekent dat iets voor talentherkenning en scouting. Nog een voorbeeld: stel je wilt spelers opleiden die eigen keuzes kunnen maken. Hoe doe je dat? Wat betekent dat voor de werkwijze in Onder 10, Onder 12, Onder 15 of Onder 18?’

ho kerntaken
Gerelateerd
Trainersnieuws

Andries Jonker: ‘In 1:3:5:2 de meeste creativiteit op het veld’

Trainersnieuws

Marijn Beuker: Creëren en implementeren van een visie

Trainersnieuws

Thomas Ruesink: Opleiden in de Onderbouw