Werken aan een High Performance Cultuur (in Azië) – deel 2

| Jelmer de Zwart | Trainersnieuws

Dit stuk bevat passages uit een groter artikel uit De Voetbaltrainer 276.

In de Voetbaltrainer 274 spraken we met Dennis Bekking, werkzaam als Technisch Directeur in Maleisië, over het creëren van een High Performance Cultuur: processen die verandering in gang zetten (verandermanagement) en over de noodzaak van een gezamenlijke en breed gedragen purpose (doelstelling) en visie. Die purpose en visie moeten, in combinatie met een heldere identiteit, zorgen voor herkenbaarheid, richting en betekenis.

Formuleren

‘Bij het opstellen van spelprincipes is het belangrijk om principes zó te formuleren, dat ze tastbaar en meetbaar zijn. ‘Dominant voetbal’ zegt bijvoorbeeld niet zo veel en kan tegelijkertijd juist veel betekenen. Maar als je het concreet maakt door te stellen dat je balbezit wilt verkrijgen en behouden op de helft van de tegenstander, wordt ‘dominant voetbal’ al meer zichtbaar. Wanneer de speelstijl en principes zijn vastgesteld is het toepassen van deze stijl en principes natuurlijk waar het uiteindelijk om draait, zowel in wedstrijden als trainingen. Dan ga je From identity to Game- & Training model.’

performance model

Playbook

‘Bij Selangor FC ontwikkelt iedere coach zijn eigen playbook, waarin de meest voorkomende scenario’s binnen verschillende formaties worden uitgewerkt. Coaches gaan hier zelf mee aan de slag. Ze krijgen ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de technische overlegmomenten die er zijn. In die overlegmomenten bespreken we bepaalde casussen, waar mogelijk ondersteund met videobeelden. Tijdens de nabespreking van wedstrijden grijpen we hier met coaches van een bepaalde leeftijdscategorie op terug, toetsen kennis en kijken in hoeverre ze zich al doorontwikkelen.’

Vertaling

‘De vertaling van een Purpose, Visie en Missie naar de dagelijkse praktijk is een interessant, maar ook intensief en tijdrovend proces. Een proces dat vraagt om betrokkenheid en draagvlak binnen vele geledingen, zowel intern als extern. Het besef onderdeel uit te maken van een hoger doel geeft energie en bevordert de saamhorigheid. Daarnaast geeft het betekenis aan de dagelijkse gang van zaken en alledaagse beslissingen die op de werkvloer worden genomen. Waar succesvol, geeft het betekenis en energie. Waar niet succesvol, volgt onbegrip en irritatie. Als Technisch Directeur heb ik gemerkt dat je met beide te maken krijgt.’

Gerelateerd
Trainersnieuws

Andries Jonker: ‘In 1:3:5:2 de meeste creativiteit op het veld’

Trainersnieuws

Marijn Beuker: Creëren en implementeren van een visie

Trainersnieuws

Thomas Ruesink: Opleiden in de Onderbouw