#Groepstraining #Aanvallen #Onder 11/12Leestijd ≈ 3 minuten (685 woorden)

Jeugd Onder 11

Ruimte Bote Talsma: “Binnen 11:11 is de variëteit in het afmaken van kansen enorm. Echter, het aantal keren dat eenzelfde soort situatie voorkomt, is klein. Dat is een reden waarom we in ons programma kiezen voor vereenvoudigde partijvormen, bijvoorbeeld 6:6, 4:4 en 2:2 (plus keepers). Het positie-partijspel 7:6 + keepers (zie tekening) is een veel gekozen vorm met voor spelers een hoge mate van herkenbaarheid. Het kiezen van de juiste ruimte is essentieel. Wanneer je in een partijspel de 9 vanuit een dribbel de keeper wilt laten passeren is het verstandig om een lang en smal veld te kiezen. Wanneer je in een partijspel de centrale aanvaller vanuit een voorzet in scoringspositie wilt brengen, is het verstandig om een breed veld te kiezen. Het trainen op het afmaken van kansen vraagt snel handelen in een steeds veranderende ruimte. Het start met continu om je heen kijken. Daarna gaat het om ruimte voor jezelf en anderen creëren en benutten. Kortom, het spel lezen en handelen naar wat de situatie vraagt.”

Gerelateerde artikelen