#Groepstraining #Opbouwen #Onder 14/15Leestijd ≈ 4 minuten (737 woorden)

Jeugd Onder 15

Afhaken Jochem de Weerdt: “Op trainingen werk je in de C vooral aan de technische vaardigheden die horen bij het verleggen van het spel. In een pass- en trapvorm liggen accenten op het inspelen op het juiste been, zodat de medespeler zo snel mogelijk door kan voetballen. Inspelen op het juiste been is een containerbegrip. Je moet het in pass- en trapvormen zo specifiek mogelijk maken door vooral te laten zien wát er gebeurt als je op het juiste been inspeelt. Je kunt dan laten zien dat een aanval dus sneller verloopt. Basishandelingen als aannemen en inspelen zijn een voorwaarde om door te spelen naar de andere kant. Als het goed gaat, benadruk ik dat. Het leereffect is volgens mij sowieso het grootst als je het positieve benadrukt. Je zult daarbij in trainingen wel het spel stil moeten leggen en heel duidelijk benoemen wat je wilt zien. Zelfs dan nog is het maar afwachten of je spelers het uitvoeren in de wedstrijd. Want ik merk dat, wanneer de wedstrijd aan de gang is, C-junioren snel vergeten hoe belangrijk het inspelen op dat juiste been ook alweer is. Ze gaan op in de wedstrijd en willen snel naar voren. Wanneer dat kan, is dat uitstekend. Je hebt echter om het spel te verleggen in de breedte soms juist ook iemand nodig die even afhaakt om aanspeelbaar te zijn. Dit moet zeker wanneer de tegenstander goed naar de balkant verdedigt en kantelt.”

Gerelateerde artikelen