#Groepstraining #Onder 18/19 #OpbouwenLeestijd ≈ 3 minuten (693 woorden)

Jeugd Onder 19

Geduld Matthias Frankema (Hoofd Opleiding): “In de A-junioren weten we grotendeels al wie wel en (nog) niet in aanmerking komt voor een stap naar de selectie. Wij zijn afgestapt van het principe dat de A het einde van de opleiding is. De overstap van de A naar het eerste elftal is namelijk erg groot. Dermate groot zelfs, dat wij het tweede elftal als een soort opleidingsteam hebben ingesteld. Daar spelen ook oudere jongens in, maar het is tevens een kweekvijver voor onze talenten. De reden dat die stap zo groot is ligt met name op het fysieke en het mentale vlak. Mentale ontwikkeling is een belangrijk aspect bij de A-junioren. Het kunnen omgaan met kritiek, het omgaan met tegenslag, het wel of geen leiding kunnen geven, et cetera. We zien juist door die mentale ontwikkeling (of het achterwege blijven daarvan) dat sommige jongens het wel of niet halen. Dit heeft ook met name met geduld te maken. Spelers die sinds de D al in de vertegenwoordigende elftallen hebben gespeeld hebben hoge verwachtingen zodra ze tweedejaars A-junior zijn. Het is goed om daar aan het begin van het seizoen duidelijk over te zijn.”

Gerelateerde artikelen