#Tactiek #Onder 18/19 #SpelprincipesLeestijd ≈ 5 minuten (1090 woorden)

Spelprincipes Onder 19

Thomas Krücken: ‘In grote lijnen is mijn taak bij Mainz 05 de spelfilosofie door te voeren in de Onder 19, en als dit niet goed gaat te herkennen waaraan het precies ligt. Dat kan technische redenen hebben, individuele tactische redenen (wanneer moet ik precies vrijlopen) of groepstactische redenen (wanneer moeten we drukzetten, en hoe). Om daarin als trainers allemaal dezelfde opvattingen te hebben en dezelfde taal te spreken, zitten we eens per twee weken bij elkaar en bediscussiëren alle aspecten die daarmee te maken hebben. Als we kijken naar de basisformatie waarin we spelen, stellen we vast dat de spelers in Onder 19 onderhand alle varianten moeten gaan beheersen. Echter, veel belangrijker dan basisformaties zijn de spelprincipes die we hanteren. Een elementair principe daarin is vooruit verdedigen. Dat willen we het liefst zo hoog mogelijk doen. Een andere principe is snel de diepte zoeken. En dan maakt het niet uit of we 1:4:1:4:1, 1:4:4:2 of 1:4:2:3:1 spelen. Soms proberen we de tegenstander te verrassen. Tegen Bayern München hebben we 1:3:4:1:2 gespeeld en 1-4 gewonnen. Zij verwachtten ons in 1:4:4:2 en hadden geen antwoord op onze tactische variant. Wat we precies kiezen, hangt veelal van de tegenstander af: waar hebben zij hun sterke en zwakke punten? Maar dat wil niet zeggen dat onze principes veranderen. Vanuit elke basisformatie willen we hetzelfde spel laten zien. En onze spelers moeten op deze leeftijd in de situatie worden gebracht dat ze in staat zijn dit onder alle omstandigheden te kunnen. Het huidige voetbal is een kwestie van doorlopend van positie wisselen. Wil je druk uitoefenen, moet je immers je positie steeds verlaten. Elke verandering van positie van een speler heeft direct gevolgen voor de positie van alle anderen. Daardoor is het niet meer zo eenvoudig om te zeggen: we spelen 1:4:3:3 of 1:4:4:2. Systemen gaan in elkaar over. Dan is het hanteren van spelprincipes veel eenvoudiger.

Gerelateerde artikelen