#Coaching #Leerstijlen #Onder 6/7Leestijd ≈ 3 minuten (603 woorden)

Leeftijdskenmerken Mini-pupil

De leeftijdsspecifieke kenmerken van bepalen de kwaliteit van de uitvoering, het kijk- en luistervermogen (concentratie) en de bewegingsintensiteit (duur van de oefening). De trainer moet zich dus bewust zijn van de kenmerken die bij de verschillende leeftijdsgroepen hoort. Realiseer je vervolgens dat een kind leert door zelf keuzes te maken, door te ontdekken en te ervaren, door veel dóen, door vragen te stellen, door te kijken (luisteren doen ze maar in heel kleine mate), door na te doen en door het resultaat van de gemaakte keuze.

Gerelateerde artikelen