#CoachingLeestijd ≈ 10 minuten (1930 woorden)

Winnaarsmentaliteit, wat is dat?

Begripsbepaling Uit de discussie die de KNVB recentelijk heeft aangezwengeld, komt naar voren dat we in Nederland ‘winnaarsmentaliteit’ missen. Waar hebben we het dan volgens u over?

Gerelateerde artikelen