#CoachingLeestijd ≈ 3 minuten (540 woorden)

Winterreces

Als de winter is aangebroken, gaan voetbalteams voor minimaal anderhalve week maar vaak voor een aantal weken op reces. Na de kerstvieringen, eindavonden, sponsorbijeenkomsten en oliebolbingo’s is er dus ook voor de trainer-coach even tijd om terug te kijken en te plannen. Ik beschouw dit altijd als een extreem belangrijke periode. De ervaringen van het afgelopen halve seizoen neem je mee om strategische keuzes te maken voor de tweede seizoenshelft. Laat ik ingaan op drie mogelijke strategieën, zoals ik ze zou inzetten:

Gerelateerde artikelen