#Onder 11/12 #Onder 8/9/10 #JeugdbeleidLeestijd ≈ 3 minuten (549 woorden)

Onderbouw en automatiseren

Stefan Hirschberg: ‘Mijn taak is om erop toe te zien dat we spelers klaarstomen voor wat op latere leeftijd op ze afkomt. Daarbij maken we een onderscheid in zaken die op het veld plaatsvinden en daarnaast aspecten die te maken hebben met atletische ontwikkeling. In de eerste plaats betekent dit dat we vooral in technisch opzicht alle elementen zo goed als het maar enigszins kan, moeten trainen. Ook al neem je de goede beslissingen, heb je niet de techniek om het uit te voeren, mislukt het alsnog. De techniek is de basis van alles. Daarbij trainen we veel geïsoleerd. Wij geloven er niet in dat je technieken al kunt toepassen onder grote weerstand wanneer je ze niet beheerst zonder die druk. Wél vinden we dat zodra spelers ze geisoleerd beheersen, je ze direct moet inbrengen in meer complexe vormen. Naast de techniek besteden we aandacht aan tactische zaken, maar in kleine groepen. Vanaf Onder 11 heeft de speler, veelal gewoon op het veld, bewegings-, snelheids- en coördinatietraining. In beginsel doen we een dergelijke training tweemaal per week, in voorbereiding op wat vanaf de Onder 16 op deze jongens afkomt. Wij hebben besloten dat we met ons jongste team, de Onder 9, slechts tweemaal in de week willen trainen. De reden daarvoor is simpel: deze kinderen hebben nog allerlei hobby’s en die willen we ze nog niet afnemen. Dat geldt ook voor andere sporten. Een kind dat naast voetbal ook nog zwemt, kan dat gewoon blijven doen. Vanaf Onder 10 tot en met Onder 13 trainen we dan driemaal per week. Daarna gaat het aantal trainingen omhoog.’

Gerelateerde artikelen