#LeerstijlenLeestijd ≈ 4 minuten (714 woorden)

Interactiestijlen

Opbrengen van begrip voor elkaar door gebruik van interactiestijlen  Binnen teams zijn verschillen tussen spelers wenselijk en nodig om tot prestaties te komen. Want niet iedereen kan de grillige spits zijn die leeft op doelpunten. Of die harde verdediger die net zo veel oog heeft voor de man als voor de bal. Ook op mentaal vlak is niet iedereen hetzelfde. De een neemt de leiding, terwijl een ander eerst afwacht. Sportpsychologe Rianne van Strien geeft in dit artikel aan hoe je als trainer het beste uit die verschillen kunt halen en maakt daarbij gebruik van de interactiestijlen van Linda Berens.

Gerelateerde artikelen