#Leerstijlen #WetenschapLeestijd ≈ 2 minuten (386 woorden)

Van bewust naar onbewust

In het KNVB-katern noemt Nico Romeijn in het artikel ‘De rollende bal’ de term ‘impliciet leren’. Over impliciet en expliciet leren is in de loop der jaren de nodige theorie ontwikkeld. Bij impliciet leren wordt er kennis verkregen zonder dat de speler zich van het leren bewust is. Expliciet leren gebeurt bewust. In het geval van voetballers kun je expliciet leren doordat een trainer aan het coachen is en aan spelers vertelt wat ze in een bepaalde situaties moeten doen.

Gerelateerde artikelen