#TalentherkenningLeestijd ≈ 3 minuten (583 woorden)

Groeimindset en talentontwikkeling

Spelers met een groeimindset – de overtuiging dat talent te ontwikkelen is – leren sneller en presteren beter dan spelers met een statische mindset – de overtuiging dat talent grotendeels is aangeboren. Als trainer/coach help je sporters zich te ontwikkelen tot een betere versie van zichzelf. Om die ontwikkeling te versnellen, helpt het enorm als sporters zelf sterk geloven in de ontwikkelbaarheid van hun eigen talent en vaardigheden. De overtuiging die ze hebben over de rek die er in hun kwaliteiten zit, bepaalt voor een groot deel hun gedrag als sporter. Een sporter met een sterk geloof in ontwikkelbaarheid – een groeimindset – stelt vaker leerdoelen, leert meer van fouten, toont meer inzet, staat meer open voor kritiek, vraagt de trainer/ coach vaker om hulp en advies, ervaart minder stress op belangrijke momenten en neemt meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces dan een sporter met een statische mindset. Het is dan ook goed nieuws dat een groeimindset kan worden aangeleerd. Dat is wetenschappelijk aangetoond en blijkt dagelijks in de praktijk.

Gerelateerde artikelen