#Communicatie #Teambuilding #Onder 14/15 #Onder 13Leestijd ≈ 4 minuten (714 woorden)

Aanvoerder kiezen (AC Milan jeugd)

Aanvoerder Silvia Pasolini werkte gedurende het volledige seizoen 2015/2016 met de Onder 12 van AC Milan rond het thema zelfvertrouwen. Hoe heeft ze dat aangepakt en wat waren de gevolgen voor de spelers, enerzijds als groep en anderzijds individueel? In welke mate hebben ze vooruitgang geboekt? Silvia Pasolini: “Je ziet bij jonge voetballertjes dat hun omgeving een grote rol speelt wanneer ze op het veld staan. Roepende ouders, supporters en trainers en mede- en tegenspelers hebben een invloed op hen. Die is vaak zelfs zo groot dat ze de speler uit balans halen, waardoor hij zijn focus op de wedstrijd verliest. Dan kan hij niet uitvoeren wat van hem verwacht zou mogen worden of wat hij zelf in gedachten zou hebben. Het was onze doelstelling om spelers te leren hun aandacht op het spel te houden. Op een directe manier hebben wij daar als psychologen niets voor gedaan. Wel hebben we enkele sessies gehad met de trainer om aan te geven hoe hij er dat bij zijn spelers kan inslijpen. Het is belangrijk wat de coach communiceert met zijn spelers en op welke manier hij die boodschappen overbrengt. Zeker op die leeftijd hebben spelers een soort van bufferzone rondom hen nodig, een gevoel van veiligheid. Die creëert de coach door positieve peptalk en door motivatie van de speler. Als een speler zich beter voelt, heeft hij ook meer vertrouwen in zichzelf en blijft hij vanzelf meer gericht op zijn eigen spel. Wanneer een speler een foutje maakt, moet de coach laten voelen dat hij achter hem staat. Het is wel belangrijk dat er een match is tussen de coach en zijn spelersgroep. Om daar achter te komen, hebben we voor de eigenlijke aanvang van het seizoen gesprekken met alle partijen apart om te zien of het ook echt zal klikken. In dat kader is de voorbereidingsstage in de regio Trentino voor psychologen van groot belang. De verschillende leeftijden van Onder 15 tot en met Onder 17 ontbijten bijvoorbeeld samen, waardoor je al heel veel kunt afleiden uit het karakter van een speler. Je ziet spelers ook functioneren tussen volwassenen, wat heel interessant is om te observeren en waaruit je bepaalde zaken kan afleiden. Een praktisch voorbeeld. Met onze informatie kunnen wij aan de karakteristieken van een speler al zien wie de leider of leiders in een groep zijn. Dat gaan we dan ook bespreken met de coaches én met de spelers. Allen samen bepalen we dan wie de aanvoerder van het team wordt in het aankomende seizoen. Dat gebeurt in een open discussie en elke speler mag individueel ook aangeven wie voor hem de leider binnen zijn spelersgroep is. Je hebt natuurlijk wel verschillende soorten leiders; bijvoorbeeld de beste speler op het veld, en de ‘emotionele’ leider, de leider in de kleedkamer of het verlengstuk van de coach. Doorgaans wordt die laatste ook benoemd tot aanvoerder. Het belangrijkste is evenwel dat spelers zélf tot een consensus komen en kiezen wie hun aanvoerder wordt. Als de trainer toch liever speler X als aanvoerder heeft dan speler Y - die door de spelersgroep werd verkozen - dan letten we er tijdens het seizoen op hoe speler X de rol van speler Y kan ondersteunen. Bij de jongere leeftijden tot Onder 15 leren we ook omgaan met emoties. Dan praten we in groep over onderwerpen zoals bijvoorbeeld angst en geluk. Op die manier leren spelers zich makkelijker uitdrukken. Weer een concreet voorbeeld. Een speler heeft angst voor aanvang van de wedstrijd omdat de tegenstander beter is en hij denkt niet te kunnen winnen met zijn team. Dan heeft hij via de sessies bij ons geleerd hoe hij zijn gevoel kan uitdrukken bij zijn trainer. We werken ook rond stress, want spelers voelen soms druk wanneer ze voor een evaluatie bij de trainer moeten komen. Of bijvoorbeeld voor aanvang van de eerste training na een mindere wedstrijd. Daarom hebben we ook een thema waarin we spelers aanleren hoe ze plezier kunnen. Daar kunnen ze dan op terugvallen wanneer ze stress hebben. Het mooie is dat spelers in die leeftijdscategorieën naargelang van tijd zelf naar ons komen als ze met iets zitten. Op die manier kan je natuurlijk efficiënt werk leveren. Om tot dat resultaat te komen is eerst en vooral een goede en speelse eerste kennismaking van groot belang.”

Gerelateerde artikelen