#Communicatie #TeambuildingLeestijd ≈ 4 minuten (765 woorden)

Normen en gedrag veranderen in een team

In elk voetbalteam hebben trainers te maken met normen. Normen sturen de manier waarop we met elkaar en met anderen omgaan. Soms zijn daar afspraken over (formele regels), maar er zijn ook informele omgangsvormen die bepalen hoe spelers reageren op elkaar, de scheidsrechter en de trainer. Tom Postmes, hoogleraar Sociale Psychologie, vertelt over manieren waarop trainers invloed kunnen uitoefenen op het veranderen van normen in een team. Tips en tools voor trainers die iets willen veranderen in een groep

Gerelateerde artikelen