#Algemeen #Groepstraining #Onder 18/19 #Vrouwen-meisjesLeestijd ≈ 6 minuten (1208 woorden)

Zorg voor plezier en wees veeleisend

Prestatief Stefanie Kortenaar: ‘Werken in de bovenbouw van het vrouwenvoetbal betekent dat je een aantal aandachtspunten hebt ten opzichte van die categorie in het mannenvoetbal. Zowel in de omgang met je groep als in hetgeen je tactisch en technisch van je spelersgroep mag verwachten. In de eerste plaats merk ik dat ik ook in Onder 19 nog erg bezig ben met het aanleren van basiselementen op technisch en tactisch gebied. Ik denk dat dit komt doordat meiden al in de onderbouw een achterstand oplopen ten opzichte van jongens, zeker wanneer ze in aparte meidenteams spelen. Dit heeft voor een groot deel met het niveau van de trainers te maken, want waar je in bijvoorbeeld Onder 11 bij jongens wél een gediplomeerde trainer hebt, is dat bij meisjes vaak nog niet het geval. Het is goed dat je je dit realiseert, want in de bovenbouw moet je als trainer goed kijken in hoeverre het prestatieve dat nagestreefd wordt, wel reëel is. Want als een spelersgroep niet kan opbrengen wat jij zelf wilt, dan raak je ze kwijt. Tegelijkertijd ligt er in Nederland dus een uitdaging voor met name clubs met meidenteams in de onderbouw. Want daar zal de energie heen moeten om te zorgen voor betere trainers, zodat het algehele niveau uiteindelijk omhoog gaat.’

Gerelateerde artikelen