#WetenschapLeestijd ≈ 3 minuten (575 woorden)

Bijblijven is kansloos

Er komt anno 2017 heel wat op een trainer af. De conclusie in het boek is: ‘Bijblijven is kansloos’… ‘Ja, de overkill aan informatie dwingt ook de trainer om selectief te zijn. We krijgen dagelijks een stroom informatie over ons heen die vergelijkbaar is met de inhoud van bijna tweehonderd kranten. Elke twee jaar verdubbelt die hoeveelheid. In mijn boek adviseer ik trainers om zich te verdiepen in het zogenaamde T-profiel van Mathieu Weggeman. Dat is een specialist op het gebied van kennismanagement. In de verticale balk van die T gaat het om ‘diep leren’: alle kennis vergaren waarover je als expert moet beschikken. Voor een trainer zijn dat alle zaken die een directe relatie met voetbal hebben. In de horizontale balk aan de bovenkant gaat het om ‘breed leren’. Dat zijn kennisgebieden waarin je geen expert hoeft te zijn, maar waarover je wel voldoende moet weten om leiding te kunnen geven aan en te kunnen meepraten en discussiëren met de specialisten binnen je staf. Zowel diep leren als breed leren kost tijd. Ik zou er een grote voorstander van zijn als er in Nederland voor dat ‘breed leren’ een basisopleiding komt voor coaches uit alle sporten. Opgebouwd uit modules die zij aan het begin van hun loopbaan of bijvoorbeeld tijdens een sabbatjaar kunnen volgen. Dan hebben ze er ook meer de tijd voor. Er is zo een rijtje van thema’s op te sommen: data-analyse, video, periodisering, krachttraining, mentale aspecten, breinkunde, culturele verschillen, omgaan met de speler van de 21ste eeuw, karakteranalyses, managementaspecten, didactiek, bewegingsleer, medische kennis en kennisoverdracht uit andere sporten. Dit lijstje kan nog rijkelijk worden aangevuld. Er is binnen het betaald voetbal ook een behoefte om zulke modules gebundeld op locatie aan te bieden. Zo zijn experts op het gebied van karakteranalyses onlangs op de Herdgang met onze trainers aan de slag gegaan. Dat beviel goed. Daarnaast kan elke trainer op z’n eigen manier vorm geven aan zelfontwikkeling. Zo heb ik digitaal en op papier de omslagen van tientallen boeken verzameld met kennis die me in mijn dagelijks werk een keer goed van pas kan komen. Laatst hoorde ik dat vooral jonge spelers vaker met slaapproblemen kampen. Ik heb meteen mijn verzameling van omslagen gepakt en had binnen een paar minuten een overzicht van literatuur over dat onderwerp. Via de titels en namen van schrijvers kom je snel bij bruikbare samenvattingen of filmpjes over zo’n onderwerp uit. En als het echt je aandacht vraagt, bestel je het boek. Het is een voorbeeld van hoe je ‘breed leren’ kunt organiseren. Wat door de taalbarrière nog weinig toegankelijk is maar een schat aan toepasbare kennis bevat, zijn de Russische wetenschappelijke onderzoeken op sportgebied. Je kunt het niet bedenken of de Russen hebben het onderzocht. Zo las ik over het onderzoek naar teambuilding bij de bemanning van een ruimtecapsule. Als je met drie mannen op een paar vierkante meter in de ruimte ruzie krijgt, heb je wel een probleem. Voor wie zich specialiseert in teambuilding moet het een toponderzoek zijn. Kosta Poltavets, de coach van de Russische schaatsploeg, vertelde over een onderzoek dat zich richtte op de marathon. Je krijgt dan twee keer een moment dat je hele lichaam het signaal afgeeft: nu stoppen! Uit dat onderzoek bleek dat als je dan elke keer anderhalve minuut doorloopt, ben je er doorheen. Zulke onderzoeken moet je bestuderen om de vertaalslag naar andere sporten, waaronder voetbal, te kunnen maken. Interessant genoeg, lijkt me.’

Gerelateerde artikelen