#WetenschapLeestijd ≈ 5 minuten (1009 woorden)

Patiënten coachen of gezonde spelers?

Sportartsen uit tal van landen, onder wie een aantal uit Nederland, ontmoetten elkaar eerder dit jaar op de IOC World Conference of Injury in Monaco. Zij waren eenstemmig in hun oordeel: de aanpak van sommige voetbaltrainers is al even blessuregevoelig als een ‘vuile’ tackle van een tegenstander.

Gerelateerde artikelen