#TactiekLeestijd ≈ 6 minuten (1175 woorden)

Wedstrijdechter positiespel

Een positiespel tijdens de training kan nog zo goed lopen, maar zo’n trainingsvorm heeft pas écht zin als de spelers er uiteindelijk beter door leren spelen in wedstrijden. Die zijn leidend; hoe beter de transfer naar de 11:11 wordt gemaakt, hoe effectiever een positiespel is. Welke middelen heb je als trainer voorhanden om de positiespelen die je geeft wedstrijdechter te maken? Vier trainers laten hierover in het kort hun licht schijnen.

Gerelateerde artikelen