#VerdedigenLeestijd ≈ 2 minuten (351 woorden)

Visie en werkwijze op thema verdedigen

De onderstaande stellingen of aanbevelingen kunt u als leidraad gebruiken. Wees daarbij op een constructieve wijze kritisch op uzelf en op uw collega’s.

Gerelateerde artikelen