In het hedendaagse voetbal wordt steeds meer aandacht besteed aan ook de kleinste aspecten van de sport. Elke procent extra kan immers helpen. Zo ook de inworp. Jarenlang was de ingooi een relatief onderbelicht onderdeel, maar de laatste jaren komt daar verandering in. Teams als Liverpool, Ajax, RB Leipzig en Midtjylland namen zelfs een inworpcoach in dienst. Op die manier hoopten ze de concurrentie voor te zijn en meer rendement uit de inworp te halen.

Technisch goede uitvoering

Wanneer de bal uitgaat over de zijlijn zal een inworp volgen. Deze wordt genomen op de plek waar de bal is uitgegaan. Een technisch goede uitvoering is daarbij cruciaal. Immers, als de bal verkeerd wordt ingeworpen is de ingooi foutief en mag de tegenstander ingooien. Een technisch goede uitvoering ziet er als volgt uit: de bal wordt vanuit de nek gegooid en er zijn twee handen aan de bal. Op het moment van gooien dient de inwerper de beide voeten op de grond te hebben. Als aan deze eisen wordt voldaan, kan het spel worden hervat. Er kan niet direct worden gescoord uit een ingooi, ook niet in eigen doel. Tevens is het belangrijk om te vermelden dat een speler bij ingooi geen buitenspel kan staan.

Algemene uitgangspunten voor de training

Een manier om te trainen op de inworp is door spelers tegenover elkaar te zetten en te laten oefen. Op deze ‘droge’ manier trainen de spelers voornamelijk hun technische uitvoering. Het kijkgedrag daarentegen komt in dergelijke vormen nauwelijks aan bod. Het is daarom goed om de inworp juist te trainen in spelvormen waar de ingooier rekening moet houden met zowel medespelers als tegenstanders. Een manier waarop de inworp geïntegreerd kan worden in een spelvorm is te lezen in het CoachVak.

 • Speel met een relatief smal veld. De bal zal vaker uit gaan en daarmee zal de inworp vaker voorkomen.
 • Wijzig de regels. Iedere achterbal is een inworp. Of na iedere overtreding volgt een inworp.
 • In plaats van inspelen door de doelman of door de trainer, laat het spel beginnen met een inworp.
 • Besteed behalve aan de hoekschop en de vrije trap ook eens aandacht aan de inworp. Er is evengoed rendement uit te halen!
 • Gebruik het oefenen van de inworp als pauzenummer tussen verschillende oefeningen.
 • Besteed aandacht aan de juiste technisch/ tactische uitvoering: met de juiste snelheid werpen, op de juiste hoogte. Degene die werpt moet nagedacht hebben over wat zijn medespeler met de bal kan doen.

Meer informatie >>

Meer informatie >>

Aanvallend

Per wedstrijd gooit een team zo’n 30 keer in. In vijftig tot zestig procent van de gevallen heeft dit balverlies tot gevolg. Dan moet het team dat ingooit vijftien keer omschakelen naar verdedigen, terwijl ze zelf beginnen met de bal vanuit een stilstaande situatie. Naast het voorkomen van de omschakeling naar verdedigen kan de aanvallende inworp ook gebruikt worden als extra wapen. Principes die bij de ingooi centraal staan, zijn onder meer:

 • loskomen
 • kaatsen op de ingooiende speler
 • switchen van positie
 • ruimte maken voor een teamgenoot
 • een vooractie maken
 • een overtal creëren
 • de bal in de ruimte gooien

Trainingsvorm

Bij alle vormen is het aan te raden om spelers op hun echte posities te laten trainen. Op die manier herkennen ze wat een bepaalde vooractie betekent of waar een teamgenoot de bal graag wil ontvangen. Afhankelijk van de beschikbare aantallen kan er binnen een vorm worden doorgedraaid of een extra organisatie worden uitgezet. Verovert het verdedigende team de bal, dan kunnen scoren op het grote doel. De trainer kan bij elke ingooi aanwijzingen geven die gericht zijn op de technische uitvoering (voeten aan de grond, achter de lijn staan, uit de nek gooien, et cetera). In onderstaande tekening wordt een specifieke wedstrijdsituatie nagebootst: de ingooi op eigen helft. De nadruk ligt op het vergroten van de onderlinge afstanden waardoor de twee spelers van rood voor keuzes komen te staan.

Meer informatie >>

Verdedigend

Het team dat een ingooi verdedigt heeft één groot voordeel: binnen de lijnen heeft het een overtal. Het aanvallende team moet immers een speler ‘opofferen’ aan het nemen van de inworp. Aan het verdedigende team de taak om deze man meer situatie te benutten. Het eerste uitgangspunt daarvoor is het gezamelijk bewegen naar de balkant. Op die manier zorgt het verdedigende team ervoor dat het minder ruimte hoeft te verdedigen. In deze kleine ruimte, gecombineerd met het numerieke voordeel, is de kans groter dat de bal wordt verovert. Een sandwich is daarvoor bruikbaar. Het maken van een sandwich zorgt ervoor dat de aanvallende speler als het ware wordt ingesloten.

Trainingsvorm

Onderstaande oefenvorm is een manier om te trainen op de sandwich bij een inworp verdedigend. In totaal is het 4:4+K. Het veld is onderverdeeld in twee helften. In de linkerhelft is het, buiten de ingooier gezien, 1:1. En in de rechterhelft 2:3+K. Er wordt een punt toegekend wanneer een van de aanvaller in het rechtervak direct vanuit de inworp wordt bereikt. Het verdedigende team moet de aanvallers dus in de sandwich zetten. Nadat de ingooi is genomen, vervalt de middenlijn en wordt er op het hele veld 4:4+K gespeeld.

Meer informatie over spelhervattingen? Bekijk de e-learning Spelhervattingen.

TrainingsPlanner

Wil je toegang krijgen tot tientallen oefeningen voor de inworp? En daarnaast nog tot vele honderden positiespelen, pass- en trapvormen, partijspelen en andere oefeningen? De TrainingsPlanner is al beschikbaar vanaf €50 per jaar. Daarmee heb je onbeperkt toegang tot alle oefeningen. Daarnaast kun je leerlijnen gebruiken, een agenda aanmaken, gehele trainingen downloaden en je favoriete vormen opslaan.

Meer informatie >>

Mediatheek

In de Mediatheek zijn onder andere video’s te vinden over de inworp. Daarnaast zijn er wedstrijdvideo’s, uitleg bij het tactiekbord, oefenstofvideo’s en interviews te vinden. Wil jij toegang krijgen tot al deze video’s? De Mediatheek is al beschikbaar vanaf €40 per jaar!

Meer informatie >>