De Voetbaltrainer 245

Pagina 1 van: De Voetbaltrainer 245

37 e JAARGANG | OKTOBER 2019 | www.devoetbaltrainer.nl De VoetbalTrainer 245numm er KNVB-katern D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9www.knvb.nl/assist Oranje Onder 20 Coach Bert Konterman en stafl eden leggen man...

37 e JAARGANG | OKTOBER 2019 | www.devoetbaltrainer.nl

De VoetbalTrainer
245numm

er

KNVB-katern

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9www.knvb.nl/assist

Oranje Onder 20
Coach Bert Konterman en

stafl eden leggen manier

van werken uit

De stap tussen de

jongens en de mannen

Spelers moeten in zichzelf

investeren

Wedstrijdsituaties op

training laten ontstaan

Goede communicatie

tussen clubs en KNVB

Wedstrijdvoorbereiding:

analyse en

spelhervattingen

SAMEN TALENT ONTWIKKELEN

Voetbaltalent
Iedereen heeft

57numm
er

49_coverknvb.indd 49 15-10-19 14:09 Het geheim van AZ

Data- en video-
analyse
Nederlands Elftal

Jong Oranje

Asker Jeukendrup
Voedingsdeskundige

Paul Balsom
Leicester City

Floris Goes
Tactische analyse op basis

van data

Jakko Slot
Data bij scouting

Bastiaan Riemersma
Hoofd Opleiding Willem II

Sensorbroek
Blessurepreventie

S P E C I A L
A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N

01_cover.indd 1 16-10-19 14:02