De Voetbaltrainer 245

Pagina 12 van: De Voetbaltrainer 245

www.devoetbal trainer.nl12 vooral ook door zijn natuurlijke snel- heid en kracht, alles vanzelf te gaan. Myron hebben we tijdens trainingen bewust in uitdagende of complexe situaties gebracht: vaak in ondertalsi- tuaties laten spel...

www.devoetbal trainer.nl12

vooral ook door zijn natuurlijke snel-

heid en kracht, alles vanzelf te gaan.

Myron hebben we tijdens trainingen

bewust in uitdagende of complexe

situaties gebracht: vaak in ondertalsi-

tuaties laten spelen of beginnen met

een 0-1 achterstand. Of een beperking

opgelegd als één keer raken terwijl

de andere spelers vrij spel hadden.

Of geconfronteerd met een dubbele

mandekking bij een partijtje. De eisen

bij vroegrijpers gaan enorm omhoog.

Bij laatrijpers als Guus en Calvin cre-

eerden we juist succeservaringen om

te voorkomen dat ze de drop-outs in

hun groep werden. Het wordt pas echt

waardevol als je op het trainingsveld

met die verschillen in biologische rijp-

heid aan de slag gaat.’

Trends in de praktijk
In de voetbalwereld duiken steeds meer

termen op als differentieel leren, motorisch

leren, impliciete trainingsvormen en exter-

ne focus. Doen jullie daar bij AZ iets mee?

‘We verdiepen ons er uiteraard in.

Dan is het aan ons om vervolgens de

concrete vertaalslag naar het voetbal-

len te maken. Dat is nogmaals in onze

visie het allerbelangrijkste wanneer je

het over innovatie hebt; de praktische

invulling op het voetbalveld. Neem

het thema ‘externe focus’. Daarmee

kun je al in de onderbouw starten. In

het verleden werd vaak tegen een spe-

ler gezegd: ‘Pass de bal, leun wat naar

voren, houd je been gebogen en raak

de bal met de binnenkant van je voet.’

Nu is de aanwijzing: ‘Zorg ervoor dat

de medespeler na jouw pass de bal

met één handeling weg van de tegen-

stander kan spelen en klaarleggen om

op doel te schieten.’ Je coacht als trai-

ner dus op wat een actie van een spe-

ler moet opleveren. De speler krijgt de

kans zelf te ontdekken hoe hij dat het

beste kan doen. Ook weer een klein

voorbeeld van kennis die voorhanden

is en die wij structureel proberen te-

rug te laten komen in de praktijk.

Om meer inzicht te krijgen in dif-

ferentieel leren hebben we voor de

trainersstaf bewegingswetenschap-

per Peter Beek uitgenodigd. Volgens

de principes van differentieel leren

is het aanleren van een nieuw be-

wegingspatroon een proces dat sterk

‘Op ons trainingscomplex vind
je ook veld 7, dat zo imperfect

mogelijk is. Een ouderwets
knollenveld, waarop de bal steeds

verrassende wendingen maakt’

P R O F V O E T B A L

Straatvoetbalsituaties op de Playground voor de cognitieve, technische en persoonlijkheidsontwikkeling.

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17_az.indd 12 16-10-19 14:04