De Voetbaltrainer 245

Pagina 13 van: De Voetbaltrainer 245

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 13 gebaat is bij variatie. Hoe groter die variatie, des te meer het brein wordt uitgedaagd tot het vinden van een ideale oplossing. En hoe sterker het daardoor opgeroepen leerproces ...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 13

gebaat is bij variatie. Hoe groter die

variatie, des te meer het brein wordt

uitgedaagd tot het vinden van een

ideale oplossing. En hoe sterker het

daardoor opgeroepen leerproces

wordt. Mede op basis van die inzich-

ten laten we AZ-talenten nog vaker op

verschillende ondergronden trainen.

De ene keer op een perfecte grasmat,

dan weer op kunstgras, zand, in de

nieuwe indoorhal of zelfs op beton.

Op ons trainingscomplex vind je ook

veld 7, dat zo imperfect mogelijk is.

Een ouderwets knollenveld, waarop

de bal steeds verrassende wendingen

maakt. Dan worden bijvoorbeeld je

oog/voet-coördinatie en de technische

en cognitieve vaardigheden extra ge-

prikkeld. Dat hebben we ook geleerd

van honkbal. De beste spelers in die

sport komen uit Cuba of de Antillen.

Zij trainen in de jeugd voornamelijk

op slechte kiezelveldjes, waarop de

bal de meest vreemde wendingen kan

maken. Daar leer je als speler snel op

te anticiperen. We steken er bij AZ re-

latief veel energie in om ook dat knol-

lenveld aan onze wensen en doelstel-

lingen te laten voldoen, hoe gek dat

ook mag klinken. In Engeland zie je bij

de jeugdopleidingen van de topclubs

louter perfect gemaaide velden. Bij AZ

kloppen trainers aan de deur als veld

7 volgens hen te vroeg wordt gemaaid!

Ons trainingscomplex is ingericht op

hard werken en altijd uitgedaagd wor-

den. En niet om spelers het gemak-

kelijk te maken en comfort te bieden.

Onze trainers beseffen dat goed.

Vorige week reed een busje met een

groep jonge spelers het trainings-

complex uit om ergens in Zaandam

onder een brug op een verwaarloosd

trapveldje te trainen. Passend bij onze

visie om in de opleiding voldoende

straatvoetbalsituaties te creëren. Die

stimuleren altijd de cognitieve, techni-

sche en persoonlijkheidsontwikkeling

van jeugdspelers. Allemaal voorbeel-

den hoe we bijvoorbeeld differentieel

leren en externe focus op een doelge-

richte manier in onze voetbalpraktijk

van alledag verwerken.’

Deliberate play
‘We hebben op ons trainingscomplex

ook allerlei faciliteiten gecreëerd voor

deliberate play’. Het doel daarvan is

dat jeugdspelers van alle leeftijden

de vrijheid krijgen om zelf keuzes te

maken en verantwoordelijkheid te ne-

men. Zeker de spelers in de sensitieve

periode van technische, motorische

en cognitieve vaardigheden. Daarvoor

hebben we bijvoorbeeld een Perfor-

mance Playground ingericht. Ook dat

is een directe link naar het straatvoet-

bal. Daar ‘spelen’ onze talenten op

hun eigen manier, met eigen regels

en oplossingen. Zonder trainer die

voor hen bepaalt wat ze moeten doen.

De ene keer organiseren ze een eigen

knock-outcompetitie voetvolley op

kunstgras of zand. De andere keer

kiezen ze voor FootSquash of Teqball

(voetvolley op een gebogen tafelten-

nistafel). In die situatie zijn andere

vaardigheden vereist. Zonder dat wij

als volwassenen ons ermee bemoeien,

wordt zo de ontwikkeling van tal van

vaardigheden geforceerd.

Als je jouw complex niet uitnodigend

maakt om te bewegen, kunnen spelers

niets anders dan hun tijd spenderen

achter hun mobiel of iPad. Nu bewe-

gen ze rondom trainingen en in vrije

tijd meestal buiten. Dat alleen al is

pure winst. Ze ontwikkelen zich extra

en het zorgt voor veel speelplezier.

Het heeft ook onbewust een grote

invloed op de creativiteit van spelers.

Het langetermijngeheugen is voor een

voetballer namelijk erg belangrijk.

Daar zit de kennis en ervaring die je

hebt opgebouwd over al die voetbal-

situaties die je bent tegengekomen.

In wezen is het een bibliotheek met

eerder opgedane lichaams- en/of veld-

patronen. Wanneer een speler in een

actie zit, koppelt hij de informatie die

S P E C I A L
A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N

Voetvolley op een gebogen tafeltennistafel van de Playground.

‘Als je jouw complex niet uitnodigend
maakt om te bewegen, kunnen

spelers niets anders dan hun tijd spende-
ren achter hun mobiel of iPad’

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17_az.indd 13 16-10-19 14:04