De Voetbaltrainer 245 – pag. 18

| |

www.devoetbal trainer.nl18

Helpen bij effectievere
interventies
De mogelijkheden van video- en data-analyse zijn inmiddels legio. Of het

nu tactisch is met gebruikmaking van positiedata, al dan niet in relatie tot

de bal, of puur fysiek: weinig blijft voor de trainer-coach op topniveau (en

regelmatig zelfs al op niveaus daaronder) versluierd. De KNVB is voorloper

op dit terrein. Steijn Spreij, Sam Coenen en Roel de Liège vertellen over de

laatste ontwikkelingen en de manier waarop de afdeling Performance Ana-

lyse en Technologie dienstbaar is aan de bondscoaches. Erwin van de Looi,

coach van Jong Oranje, geeft daarnaast zijn visie op de mogelijkheden.

Sam Coenen is bewe-
gingswetenschapper

en begonnen bij de

KNVB als video-analist

bij de zaalvoetbal-

teams. Hij raakte

steeds meer betrokken

bij KNVB-onderzoeken

en de data-analyse van

andere nationale teams in Zeist. Te-

genwoordig is Coenen data-analist bij

Jong Oranje en ondersteunt hij data-

analisten bij andere nationale teams.

Roel de Liège werkte
twaalf jaar als video-

analist. Later vervulde

hij die functie bij de

nationale teams van

Onder 17 en Onder 19

en sinds vorig jaar bij

Jong Oranje. Ook is

De Liège nu Coördina-

tor Video-analyse voor de nationale

teams tot en met Jong Oranje.

Tekst: Ruud Doevendans en Paul Geerars

N A T I O N A L E T E A M S

Video- en data-analyse in dienst van de trainer-coaches

F
o

to
’s

:
K

N
V

B
M

e
d

ia

Steijn Spreij be-
gon zijn carrière

als coach en Per-

formance Analist

in het hockeyen.

Als coach werkte

hij voor verschil-

lende clubs in

de Nederlandse

competitie en met de nationale teams

Onder 16, Onder 18 en het Jeugd

Olympisch Team. Als analist werkte

hij in de staf van de nationale hockey-

teams mannen en vrouwen, waarmee

hij deelnam aan twee EK’s, één WK

en de Olympische Spelen. In 2013

begon Spreij ook bij de KNVB als ana-

list tijdens het EK van Jong Oranje in

Israël. Na het EK trad hij in dienst bij

de KNVB als Performance Analist van

het A-elftal, waar hij onder andere

deel uitmaakte van de staf tijdens het

WK in 2014. Als Performance Analist

zet Spreij video, data en technologie

onder andere in voor wedstrijdana-

lyse, scouting en spelermonitoring. Op

dit moment is hij nog steeds de Per-

formance Analist van het A-Elftal en

ook verantwoordelijk voor de afdeling

Performance Analyse en Technologie

binnen de KNVB.

Analyse tegenstander
Roel de Liège:
‘In aanloop naar een
interland bekijken wij een aantal

wedstrijden van de komende tegen-

stander. Die analyseren we met de vi-

deoanalysesoftware My-Videoanalyser

helemaal uit door middel van het

door ons ontwikkelde codeblad. Alle

trainers die hier werken of die hier in

het verleden gewerkt hebben, hebben

hun ideeën ingebracht die uiteindelijk

geleid hebben tot de visie waarmee

we tegenwoordig werken. (zie kader

Codeblad, red.)

De data die eruit komen, worden door

Sam Coenen verwerkt en leveren ons

cijfermateriaal op waarmee de trai-

ners iets kunnen doen richting de spe-

lers. Denk daarbij aan penalty’s: wat

is de voorkeurshoek van een bepaalde

tegenstander. De videobeelden die het

oplevert, pak ik samen met de trainers

op. We delen die beelden op het onli-

ne videoplatform My-TPA, waarop alle

betrokkenen kunnen inloggen en de

beelden kunnen bekijken. Samen met

de trainers selecteren we de momen-

ten die ze tijdens het trainersoverleg

willen bespreken. Wij zetten die klaar

in een presentatie. Zo kunnen ze tij-

dens een trainingskamp aan de groep

worden getoond.’

Sam Coenen: ‘Behalve dat we onze
eigen gecodeerde wedstrijden heb-

ben, is er ook toegang tot platformen

waarop veel meer wedstrijden be-

schikbaar zijn. Dat betreft dan niet al-

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27_knvbvideodata.indd 18 16-10-19 14:05