De Voetbaltrainer 245

Pagina 20 van: De Voetbaltrainer 245

www.devoetbal trainer.nl20 Trainingen Sam Coenen: ‘Door middel van een portable meetsysteem en hesjes die de spelers aantrekken, kan ik op loca- tie allerlei gegevens verkrijgen, zoals waar de spelers lopen, de afstanden die ze a...

www.devoetbal trainer.nl20

Trainingen
Sam Coenen:
‘Door middel van een
portable meetsysteem en hesjes die

de spelers aantrekken, kan ik op loca-

tie allerlei gegevens verkrijgen, zoals

waar de spelers lopen, de afstanden

die ze afleggen, welke snelheden ze

ontwikkelen et cetera. In Zeist hangt

rondom de vier trainingsvelden het

systeem van Inmotio, waarmee je via

camera’s op palen en op basis van lps

een aantal zaken kunt tracken, zoals

posities, snelheden en versnellingen.

Omdat het een lokaal meetsysteem

is, kun je ook tactisch het nodige be-

rekenen. Denk daarbij aan onderlinge

afstanden tussen spelers en tussen

linies. Omdat er door middel van deze

camera’s tevens baltracking is, weet

je ook waar spelers staan ten opzichte

van de bal.’

Roel de Liège: ‘Elke training wordt
opgenomen. Door middel van het ge-

avanceerde camerasysteem van Game

On kunnen we vanuit elke gewenste

hoek beelden laten zien. Zo kunnen

door middel van de camera achter

het doel situaties binnen het eigen

zestienmetergebied en het verlengde

daarvan richting de middenlijn in

beeld worden gebracht. Aan de zijkant

hebben we een panoramacamera,

waarmee we een groot deel van het

veld ineens in beeld kunnen brengen

en desgewenst kunnen inzoomen. De

hele 11:11 kan gefilmd worden, die

kan direct gecodeerd worden en de

codering kunnen we onder de film

plakken, waardoor alle gegevens di-

rect beschikbaar zijn. Wanneer je de

trainer tijdens zo’n 11:11 iets hoort

roepen, maak je daar meteen een tag

van. Zo heeft hij in de tijdlijn meteen

alle momenten waarop hij iets roept

of het spel stillegt, tot zijn beschik-

king.’

Erwin van de
Looi
, bondscoach
van Jong Oranje

vult aan: ‘De

trainingsbeelden

gebruiken we

heel vaak. Het

gaat hier vrijwel

altijd om de trai-

‘De vraag halen we bij de trainers,
voetbal is altijd leidend’

N A T I O N A L E T E A M S

Doorontwikkelen
Wat zijn de ontwikkelingen rondom video- en data-analyse die op afzienbare termijn nog te verwachten zijn?

Steijn Spreij: ‘Nadat Eric Gudde, Nico-Jan Hoogma en Ronald Koeman bij de KNVB begonnen zijn, is er een goede stap
gemaakt. De organisatiestructuur is veranderd en er is een speciale plek gekomen voor een afdeling Performance Ana-

lyse en Technologie. Daarmee is al aangegeven dat onze directie dit een belangrijk onderdeel vindt. Vanuit die situatie

zijn we verder gaan bouwen, waarbij voetbal altijd leidend is. De vraag halen we op bij de coaches, en we proberen de

wensen terug te brengen in het werkproces.

Inmiddels hebben we alle teams van het Nederlands A-elftal tot en met Onder 15 kunnen bezetten met een video-

analist. We hebben nog niet op alle teams een data-analist, maar dat aantal breidt zich gaandeweg uit. We werken

samen met verschillende externe partijen en universiteiten, maar we vinden het, los van al deze data, van het grootste

belang om onze wedstrijden zelf te coderen omdat dit – zo blijkt vooralsnog – het best aansluit bij de wensen van onze

trainers. Naarmate de data die we verkrijgen nog beter worden, zullen die een nog grotere verrijking zijn bij onze code-

ringen. Zo krijgen we nu precies de x- en y-coördinaten binnen waar onze spelers staan, maar we weten niet hoe ze in-

gedraaid staan, of ze springen, met welke voet ze de bal aannemen. Dat zijn wel cruciale gegevens voor je analyse. Hoe

beter dat gaat worden, hoe meer waarde ze zullen krijgen binnen de visie zoals we die binnen de KNVB hanteren.’

Kunt u daar een concreet voorbeeld van geven?

‘Je vraagt je soms af waarom de rechtsback, die de bal door een centrale verdediger krijgt aangespeeld, die niet ineens

doorspeelt op een speler die op rechts de diepte ingaat. Nu zien we vanuit de positiegegevens waar de rechtsback staat.

Maar of hij gesloten of ingedraaid staat, weten we niet. Terwijl dat essentieel is wanneer je de vraag wilt beantwoorden,

waarom hij de bal niet doorspeelt. Stond hij ingedraaid, had hij die diepgaande speler kunnen zien. Stond hij gesloten,

is dat niet mogelijk. Om hem op de juiste manier te kunnen coachen, wil je dit weten. Daarmee wordt de coaching rele-

vanter. Data-analyse is nu dus vooral nog een trigger om de video te bekijken.’

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27_knvbvideodata.indd 20 16-10-19 14:05