De Voetbaltrainer 245 – pag. 21

| |

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 21

ningsvormen waarin tactische zaken

centraal staan. Als staf bekijken we

dan hoe de uitvoering door de spelers

was, of eruit kwam wat we wilden.

Daar heb je op het veld natuurlijk al

wel een beeld bij, maar de video kan

een en ander nog eens bevestigen en

soms ontkrachten.

En we gebruiken de trainingsbeelden

soms ook richting (individuele) spe-

lers. In voorbereiding op de kwalifica-

tiewedstrijd tegen Jong Cyprus train-

den we met Kaj Sierhuis in de spits en

Dani de Wit op 10. We verwachtten

‘back op back’ in de wedstrijd. Als dat

gebeurde, was de bedoeling dat Kaj

de middelste centrale verdediger van

Cyprus zou binden. De linker centrale

verdediger zou op Calvin Stengs ko-

Virtual Reality (VR, zie ook pagina 27) staat, net als Augmented Reality (AR) bijna aan de top van de technologische ladder. Ar-

tificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) staan nog een trede hoger.

S P E C I A L
A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N

men, waarna er dan mogelijkheden

voor Dani de Wit moesten komen

voor diepteloopacties. Dit kwam er

in de training nog onvoldoende uit.

Kaj bond niet de middelste centrale

verdediger maar de rechter centrale,

waardoor de middelste alsnog Dani

de Wit kon opvangen. Met de beelden

van deze trainingsvorm hebben we dit

achteraf met de spelers besproken.’

Sam Coenen: ‘Tijdens de training is
elke speler gekoppeld aan een hesje.

Op deze manier kunnen we alles real-

time bijhouden: hoeveel heeft een

speler gelopen, hoeveel meters op ho-

ge snelheid, wat is zijn actuele hart-

slag. We zijn vooral geïnteresseerd

in hetgeen tijdens de oefeningen

gebeurt, minder in wat daartussenin

plaatsvindt. We zetten de meting ech-

ter niet stil tussen de oefeningen in.

De meting loopt vanaf het begin van

de training tot het eind van de trai-

ning door, maar door middel van tags

(start- en stoptijden) markeren we de

duur van een oefening. In onze uitein-

delijke rapportage, of live op een ta-

blet langs het veld, kijken we naar de

data gedurende de oefeningen. Door-

dat de camera’s gekoppeld zijn aan

Inmotio, kunnen we ze heel specifiek

bepaalde spelers laten volgen.’

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27_knvbvideodata.indd 21 16-10-19 14:05