De Voetbaltrainer 245

Pagina 22 van: De Voetbaltrainer 245

www.devoetbal trainer.nl22 Golfkar met tv De verrijdbare golfkar is een spectaculaire innovatie met grote impact voor trainer- coaches. Steijn Spreij: ‘Als we kijken naar wed- strijdbesprekingen voor en na wed- strijden, hebben we ...

www.devoetbal trainer.nl22

Golfkar met tv
De verrijdbare golfkar is een spectaculaire

innovatie met grote impact voor trainer-

coaches.

Steijn Spreij: ‘Als we kijken naar wed-
strijdbesprekingen voor en na wed-

strijden, hebben we veel prima voor

elkaar. Voor ons was een belangrijke

vraag: hoe kunnen we aan al die gege-

vens die we verzamelen, direct óp het

veld iets hebben? We hebben een kop-

peling gemaakt tussen ons camera-

systeem en Inmotio, waarbij we dus

live video en data over elkaar heen

kunnen zien op een app. Dat was al

heel mooi. Door een voorbeeld bij een

training van een Argentijnse ama-

teurclub deed ik inspiratie op om dit

verder uit te bouwen op het veld. Zij

hadden een kar staan met een white-

board, allemaal tamelijk provisorisch,

waarvan de trainers gebruikmaakten

om hun spelers te instrueren.

Daarmee ben ik binnen de KNVB aan

de slag gegaan en omdat wij niet al-

leen de koppeling hebben met het

camerasysteem van Game On, maar

ook met ons meetsysteem Inmotio,

kunnen we niet alleen direct beelden

terugkijken, maar daar ook de data

aan koppelen. Daarmee kunnen we

bijvoorbeeld aan de hand van het

beeldmateriaal en met die data ter

plekke laten zien hoe de onderlinge

afstanden tussen de spelers zijn. Je

kunt dus tijdens de training in de ga-

ten houden, aan de hand van harde

cijfers, hoe compact de spelers staan,

maar bijvoorbeeld ook op welke snel-

‘We maken de beelden nu
beschikbaar op een verrijdbare
golfkar, zodat de trainer óp het

veld direct feedback aan de spelers
kan geven’

N A T I O N A L E T E A M S

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27_knvbvideodata.indd 22 16-10-19 14:06